การต่อสู้ของสมาคมฯ

ดัชนีบทความ
การต่อสู้ของสมาคมฯ
หนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อน พ.ศ. 2349)
หนังสือพิมพ์ยุคราชสำนัก (พ.ศ. 2349   2475)
หนังสือพิมพ์ยุคการเมือง (พ.ศ. 2475   2535)
หนังสือพิมพ์ยุคธุรกิจหนังสือพิมพ์ (พ.ศ. 2535   2540)
หนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูปสื่อ (พ.ศ. 2540   ปัจจุบัน)
บทสรุป / เอกสารอ้างอิง

หนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อน พ.ศ. 2349)

ยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อนปี พ.ศ. 2349) คือ ยุคก่อนรัชกาลที่ 4 กล่าวคือ นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงรัชกาลที่ 3 กิจการการพิมพ์ของไทยในยุคแรกเริ่มนี้ ดำเนินการโดยกลุ่มชาวต่างประเทศที่เข้ามาตั้งหลักฐานในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพวกมิชชันนารีที่เข้ามาอเมริกันที่เข้ามาสอนศาสนา

หมอบรัดเลย์กับบางกอกรีคอร์ดเดอร์ : จุดเริ่มของการร้องขอสิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์ในไทย

หมอแดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ซึ่งเป็นมิชชันนารีอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริตส์ มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ไทย เป็นผู้เริ่มต้นจัดทำสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะบันทึกจดหมายเหตุ คล้ายๆ กับหนังสือพิมพ์ ชื่อ  บางกอก รีคอร์เดอร์  จึงถือกันว่าหนังสือพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นในยุคนี้

 

บางกอก รีคอร์เดอร์ ถือเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ฉบับแรกที่มีการจัดพิมพ์ในไทย โดยชาวต่างชาติ พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออกตีพิมพ์อยู่ไม่ถึง 2 ปีก็ต้องปิดกิจการ

 

แม้หมอบรัดเลย์ เป็นชาวต่างชาติก็ตาม แต่บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่หมอบรัดเลย์เริ่มก็ได้รับการยอมรับว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิให้กับคนไทย รวมทั้งผู้ไร้อำนาจในสังคม

 

หลังจากนั้น ก็มีหนังสือพิมพ์ออกมาหลายฉบับ ทั้งรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายปี โดยมีเจ้าของและบรรณาธิการเป็นมิชชันนารีอเมริกันทั้งสิ้น

 

ในยุคแรกเริ่มของมิชชันนารีอเมริกันนี้เป็นการเริ่มต้นของกิจการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยในสมัยต่อมาของยุคราชสำนัก ซึ่งนับจุดเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในรัชกาลที่ 4 กิจการการพิมพ์ในไทยมีการดำเนินการอย่างชัดเจนทั้งโดยชาวต่างชาติและคนไทย

  
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3664 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn