Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2539

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2539

AddThis Social Bookmark Button

2539

นายกสมาคม

นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์   (นสพ.มติชน)

กรรมการบริหารสมาคม

 1. น.ส. ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน                                     (นสพ.สื่อธุรกิจ)      อุปนายก
 2. นายบุญชัย  มหัทธนันชัย                       (นสพ.ไทยไฟแนนเชียล)   อุปนายก
 3. นายวิฑูร พึงประเสริฐ                           (นสพ.เดอะแนชั่น)   อุปนายก
 4. นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์                        (นสพ.มติชน)  เลขาธิการ
 5. นายประจวบ  วังใจ                                (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)   รองเลขาธิการ
 6. น.ส. นาจยาโชติรส                                (นสพ.บางกอกโพสต์)  เหรัญญิก
 7. น.ส.อรุณี   เอี๊ยบ                                    (นสพ.สยามโพสต์)   ฝ่ายวิชาการ
 8. นายวรุตม์  ลิ้มเฉลิม                              (นสพ.เดลินิวส์)    ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์
 9. น.ส.สุภาวดี  สุสัณพูลทอง                    (นสพ.บางกอกโพสต์)  ฝ่ายการต่างประเทศ
 10. นายธีรเดช  เอี่ยมสำราญ                      (นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)  บรรณารักษ์
 11. นายสุประวัติ  ศริลักษณ์                       (นสพ.บ้านเมือง)   นายทะเบียน
 12. นายชูศักดิ์  เพ็ชรดี                                 (นสพ.เดลินิวส์)   ฝ่ายสวัสดิการ
 13. นายวันชัย  วงค์มีชัย                              (นสพ.แนวหน้า)   ฝ่ายส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

 1. นางบัญญัติ  ทัษนียะเวช                      (นสพ.บางกอกโพสต์)   ประธาน
 2. นายสมเจตน์  วัฒนาธร                        (นสพ.เดลินิวส์)   กรรมการ
 3. น.ส. วิภา   สุขกิจ                                   (นสพ.มติชน)    กรรมการ
 4. นายบุตรดา   ศรีเลิศชัย                         (นสพ.เดลินิวส์)   กรรมการ
 5. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                       (นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์)     กรรมการ และเลขานุการ
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1352 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn