Home หนังสือ วิทยานิพนธ์ I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์

I-11-3-27_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์

AddThis Social Bookmark Button

รหัส  I-11-3-27

ชื่อเรื่อง_จริยธรรมของผู้เล่าข่าวรายการโทรทัศน์

ผู้วิจัย  วรรณรัตน์  รัศนวรางค์ , ณปิติยา บรรจงจิตร์

ได้รับทุนอุดหนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2554

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1936 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn