Home หนังสือ วิทยานิพนธ์ การวิจัยเรื่อง ‘สถานภาพและบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทย’

การวิจัยเรื่อง ‘สถานภาพและบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทย’

AddThis Social Bookmark Button

การวิจัยเรื่อง ‘สถานภาพและบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทย’

คณะวิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) แนวคิดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

(2) แนวคิดบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนและสื่อท้องถิ่น

(3) แนวคิดบทบาทการสื่อสารเพื่อความเป็นพลเมือง

(4) แนวคิดการบริหารจัดการสื่อ

(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(6) กรอบแนวคิดการวิจัย

(7) สมมติฐานการวิจัย

 

สนับสนุนการวิจัยโดย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////

ดูและดาวน์โหลดงานวิจัย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1961 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn