Home หนังสือ วิทยานิพนธ์ โครงการวิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

โครงการวิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

AddThis Social Bookmark Button

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน

ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ

เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

 

มิถุนายน ๒๕๕๕

 

ดาวโหลดเนื้อหา

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1935 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn