Home

นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business

ดัชนีบทความ
นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business
นักศึกษาลดลง แต่ทุกธุรกิจยังต้องการ content
เทรนใหม่ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจเล็กๆ
ปรับตัว ยืดหยุ่น ทัศนคติเชิงบวก ไปได้ทุก platform

 

0นักศึกษาลดลง แต่ทุกธุรกิจยังต้องการ content

 

สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน สาขานี้ระดับปริญญาตรีในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง  โดยปี 2556 รับประมาณ 40 คนปี2558 ลดลงเหลือเพียง 25 คน ก่อนจะเพิ่มเป็น 40 คนในปี 2559 และปี 2560 จำนวน 30-40 คน ซึ่งโดยปกติในส่วนของสาขาวารสารศาสตร์จะรับนักศึกษาเพียง 1 ห้อง จำนวน 40 คน สำหรับอาจารย์ทั้งสาขานิเทศศาสตร์มีประมาณ 20 คน เฉพาะแขนงวารสารศาสตร์มี 3 คน ซึ่งไม่ได้ลดจำนวนลง

ณัชชาให้ทัศนะว่า  การที่จำนวนนักศึกษาลดลง อาจเนื่องจากมีความต้องการที่จะไปเรียนในสาขาที่อุ่นใจกว่า จากรับรู้ถึงธุรกิจสื่อที่ตกลง จึงจำเป็นต้องมีการปรับวิธีคิดใหม่สร้างความมั่นใจในการมีงานทำของเด็ก แสดงให้เห็นว่าการเรียนสาขาวารสารศาสตร์ไม่ได้จบไปเป็นเพียงผู้สื่อข่าวเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือContent ได้ด้วย เพราะแทบจะทุกธุรกิจมีความต้องการคนที่ทำContent ซึ่งมีตำแหน่งหลากหลายในการรองรับ อาทิ  Content Online , Content Marketing , Content Analysis ,ผู้ดูแลเนื้อหาในเฟซบุ๊คเพจต่างๆ หรือผู้สื่อข่าวที่เป็นสายเฉพาะทาง เช่น เว็บไซต์รีวิวอาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น


สำหรับการปรับตัวของสถาบันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น ณัชชา เผยว่า มหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรทุก 5 ปีเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการ แต่ส่วนตัวเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เพียง 1 ปี  จึงมองเห็นการปรับหลักสูตรในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น การเรียนการสอนวารสารศาสตร์ มจษ.ที่ผ่านมาพยายามทำให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น โครงสร้างหลักสูตรเดิม จะเน้นตามประเภทของข่าวเฉพาะทาง มีรายวิชาแยกเป็น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง อันเนื่องมาจากความเข้มข้นของประเด็นข่าว ซึ่งถือเป็นความแข็งแกร่งการเรียนการสอนของที่นี่ที่ปูพื้นฐานมาดีสำหรับการเป็นนักหนังสือพิมพ์ของจันทรเกษม

  
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1579 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists