Home

นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business

ดัชนีบทความ
นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business
นักศึกษาลดลง แต่ทุกธุรกิจยังต้องการ content
เทรนใหม่ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจเล็กๆ
ปรับตัว ยืดหยุ่น ทัศนคติเชิงบวก ไปได้ทุก platform

0เทรนใหม่ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจเล็กๆ


แต่ ณ วันนี้  เด็กที่สำเร็จการเรียนการสอนออกไปจะต้องเป็นได้แบบหลากหลาย และหากพิจารณาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน จะเริ่มมองเห็นหลักสูตรว่าแม้เด็กจะอยู่ในวงการสื่อแต่จะเริ่มเป็นเจ้าของกิจการหรือรับงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ เป็นเจ้านายตัวเองดูแลเป็นโปรเจคเล็กๆของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่ธุรกิจสื่อจะเน้นจ้างฟรีแลนซ์

“ยืนยันได้จากการที่ไปนิเทศนักศึกษาเมื่อปี 2560 ซึ่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 บอกว่า  เพื่อเป็นการลดต้นทุนขององค์กรจึงพยายามไม่มีฝ่ายผลิตของตนเอง เพราะไม่ต้องการแบกรับต้นทุนทั้งเรื่อง คน ของ เครื่อง และสวัสดิการต่างๆ จึงจ้างฟรีแลนซ์เป็นรายโปรเจค สามารถบริหารต้นทุนได้”

 

หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ย้ำว่า หลักสูตรของสถาบัน ในยุคปัจจุบัน พยายามช่วยนักศึกษา ด้วยการฝึกหลายมิติ ไม่ใช่เพียงแค่เขียนข่าว แต่จะต้องถึงว่าวงการนี้กำลังลุยเข้าสู่ “Business Content” ซึ่งมีความหมายว่า ทุกคนไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบช่องทางการนำเสนอ(Platform) เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้แล้ว เหมือนกับว่าโทรศัพท์ที่เดิมเป็นแบบปุ่มกดแต่ตอนนี้เป็นระบบสัมผัสที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานเป็นแล้ว หรือแม้แต่ระบบปฏับัติการยังมีการควบรวมบางส่วนของอีกระบบหากเห็นว่าสิ่งนั้นดีแล้วนำมาปรับเป็นของตนเอง จึงกลายเป็นว่าศักยภาพของเด็กนิเทศศาสตร์ ต้องเรียนรู้และทำเป็นทุกPlatform

หลักสูตรนี้จะมุ่งให้เด็กมีทักษะที่ตลาดแรงงานปัจจุบันต้องการ ได้แก่ 1.การสังเคราะห์และการสร้างสรรค์เนื้อหา  ขณะที่ปัจจุบันมี big data  จะต้องสอนให้รู้จักการสังเคราะห์ จับปลาให้ถูกตัวในการนำเสนอ ไม่ใช่ทำเพียงแต่ลอกมาแล้วนำเสนอทันที 2.การหาข้อมูลเชิงลึก  ทำให้ได้เนื้อหาใหม่ที่จะนำมาสู่การสร้างสรรค์เนื้อหา และ3.การเล่าเรื่องข้ามสื่อ ให้เด็กเรียนรู้ถึงรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละสื่อที่มีบุคลิกต่างกัน แม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกัน เช่น โซเชียลมีเดีย เน้นเนื้อหาสั้นๆ โทรทัศน์สื่อความด้วยภาพ โดย 1 ภาพแทน 100 คำพูด โดยเมื่อปีการศึกษา 2561  มีการแทรกรายวิชา วารสารศาสตร์ข้ามสื่อเพื่อให้เด็กวารสารศาสตร์ปรับตัว

 

ยกตัวอย่างเช่น ให้โจทย์เดียวคือรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็ง แต่ให้นักศึกษาทำงานมาส่งทั้งเนื้อหาที่นำเสนอผ่านเฟซบุ๊ค ว่าเขียนเนื้อหานำเสนอในเรื่องใด หรือทำ อินโฟกราฟิกที่จะต้องสั้นกระชับแต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดจะนำเสนออย่างไร  หรือ Viral Clip 1 นาทีสำหรับลงเฟซบุ๊ค และคลิปวิดีโอ 3 นาทีเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ เป็นต้น  ซึ่งเด็กวารสารศาสตร์มีต้นทุนที่ดีคือการหาข้อมูล เพราะหากไม่มีข้อมูลเป็นเบื้องต้นก็ไม่สามารถผลิตเนื้อหานำเสนอออกไปได้

 

  
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1341 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists