Home

นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business

ดัชนีบทความ
นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business
นักศึกษาลดลง แต่ทุกธุรกิจยังต้องการ content
เทรนใหม่ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจเล็กๆ
ปรับตัว ยืดหยุ่น ทัศนคติเชิงบวก ไปได้ทุก platform

 

0ปรับตัว ยืดหยุ่น ทัศนคติเชิงบวก ไปได้ทุก platform

“ในการปรับหลักสูตรแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเสียงสะท้อนของบัณฑิต ซึ่งจะมีการประเมินทุก 4 ปีว่ามีเสียงสะท้อนอะไร เช่น ขาดทักษะการสังเคราะห์ หรือ มีความขยันหมั่นเพียร นำมาผนวกกับความเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นๆ โดยมองในภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไร เช่นที่ปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรรองรับ Content Business เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่มีข้อมูลจำนวนมาก แต่การหยิบสร้างสรรค์เนื้อหาและนำเสนอให้เป็นคือสิ่งสำคัญ” ณัชชากล่าว

หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ย้ำว่า  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทุกแขนงพยายามปรับตัวให้ก้าวทันตลาดแรงงาน แต่หากเด็กนักศึกษาไม่พยายามปรับตัวก็จะลำบาก เพราะท้ายที่สุดการจะได้งานทำหรือไม่ขึ้นอยู่ที่นักศึกษาด้วย ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ จริยธรรม มารยาท ทัศนคติเชิงบวก  ในมหาวิทยาลัยนอกจากองค์ความรู้ที่เด็กจะได้รับแล้ว จึงพยายามสอนเด็กในเรื่องสำคัญอื่นๆควบคู่ด้วยเช่น ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนที่พร้อมเสมอในการเปิดโลกรับสิ่งใหม่ๆ ไม่มีการยึดติดแต่ตัวเองในการทำงานร่วมกับคนอื่นต้องมีการยืดหยุ่น


รวมถึงการปรับตัวให้สามารถทำงานได้ในทุกPlatform ตลอดจนเรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณ เช่น การใช้ big data โดยไม่ใช่การไปCopyคนอื่นมา  และวิธีคิดแบบเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพราะแม้ปัจจุบันจะมีข้อมูลจำนวนมาก แต่นักศึกษานำมาใช้ไม่เป็นก็จะไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ผลผลิตที่ผู้รับต้องการ

ณัชชาให้ข้อมูลเชิงสถิติไว้ว่า        บัณฑิตวารสารศาสตร์ มจษ. โดยเฉลี่ยเกือบ 100 % มีงานทำ แนวโน้มการทำงานของนักศึกษา ไม่ได้อยู่ในองค์กรสื่อมวลชนเช่นเดิม แต่จะยังอยู่ในธุรกิจสื่อ และเป็นการทำงานแบบฟรีแลนซ์ เช่น รับถ่ายภาพ รับทำวิดีโอ  เป็นครีเอทีฟ  ซึ่งเด็กบางคนยังไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแต่เขามีงานทำแล้ว เนื่องจากเด็กยุคปัจจุบันมีโอกาสมาก ไม่ต้องยึดติดกับองค์กรสื่อที่มีแนวโน้มจะไม่แบกรับต้นทุน แต่จะจ้างแบบฟรีแลนซ์มากขึ้น ทั้งนี้ การทำงานแบบฟรีแลนซ์มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่เสี่ยงตกงานและสามารถคุมตัวเองได้หากมีระเบียบวินัย


สำหรับ ลักษณะการทำงานของเด็กมจษ.มีหลากหลายแบบ อาทิ กลุ่มที่ยังกล้าๆกลัวๆไม่กล้าลุยของตนเองก่อน ก็จะเข้าไปสร้างเครดิต สร้างตัวตนในองค์กรสื่อมวลชนก่อนระยะหนึ่ง  กลุ่มที่รับงานฟรีแลนซ์มาทำตั้งแต่เรียน เมื่อเรียนจบก็รับงานฟรีแลนซ์ต่อไป และกลุ่มฟรีแลนซ์ประจำ คือเป็นฟรีแลนซ์แต่ได้งานจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นประจำ แต่การทำงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์จะต้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

สื่อสิ่งพิมพ์อาจจะต้องปรับการเขียนอย่างไรให้แหวกแนว น่าสนใจ สื่อโทรทัศน์จะต้องเน้นเนื้อหาที่เป็นEdutainment มากขึ้น เช่น รายการปริศนาฟ้าแลบ เป็นต้น สื่อวิทยุก็ไม่ควรขายเฉพาะเพลง จะต้องมีเรื่องราวอื่นๆมาขายด้วย

“โจทย์สำคัญของสื่อมี 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.เนื้อหา จะมีการเล่าข้ามสื่ออย่างไรให้น่าสนใจ และ2.โซเชียลมีเดียจะต้องนำเข้ามาร่วมในการนำเสนอด้วย            แม้ปัจจุบันใครๆก็เป็นสื่อได้ แต่สิ่งที่จะทำให้สื่อหลักยังคงยื่นอยู่ได้อย่างมีคุณค่า คือ การมีจริยธรรมและศีลธรรมในการทำสื่อ จะต้องมีจริยธรรมในวิชาชีพ เช่นเดียวกับครู ตำรวจ หรือแพทย์ พยาบาล ซึ่งจะมีการบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ในเด็กที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ จึงไม่ใช่ใครๆก็จะเป็นสื่อได้ เพราะสื่อที่แท้จริงจะต้องมีจริยธรรมควบคู่กับเสรีภาพในการนำเสนอ จะทำให้สื่อมีคุณค่าในการเป็นสื่อ” ณัชชา ระบุ

ทั้งนี้ หากสื่อใดปรับตัวสู่ยุคดิจิตัล หรือ Content Business โดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมของสื่อ มุ่งเน้นแต่จะขายเนื้อหาหรือขายข่าว เน้นความเร็ว ขาดความละเอียด ระยะสั้นแม้มีคนอ่านหรือคนติดตามมาก ระยะยาวจะพบจุดจบจากการที่คนเสื่อมศรัทธา แต่หากมีการสมดุลทั้งการปรับตัวเข้าสู่รูปแบบสมัยใหม่และจริยธรรม สื่อนั้นจะอยู่ได้ยาว

เพราะฉะนั้น ท่ามกลางความรวดเร็ว Platformที่เปลี่ยนไป  และการแข่งขันทางธุรกิจ แต่จริยธรรมและเสรีภาพสื่อยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ อาจจะทำงานช้าลงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบก่อนว่านำเสนอแล้วกระทบใครหรือไม่ ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย หรือตกเป็นเครื่องมือของใครหรือไม่ มีความรอบด้านแล้วหรือยัง  เท่ากับสื่อได้คงจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนไว้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

.............................


หมายเหตุ- ถอดความจากหนังสือวันนักข่าวประจำปี 2562 เรื่อง “นิเทศศาสตร์ Never Die” โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1430 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists