Home

นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business

ดัชนีบทความ
นิเทศ ‘จันทรเกษม’ ยุคใหม่ต้องหลากหลาย ปรับหลักสูตรรับ content business
นักศึกษาลดลง แต่ทุกธุรกิจยังต้องการ content
เทรนใหม่ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจเล็กๆ
ปรับตัว ยืดหยุ่น ทัศนคติเชิงบวก ไปได้ทุก platform
AddThis Social Bookmark Button

 

 

นิเทศ ‘จันทรเกษม’

ยุคใหม่ต้องหลากหลาย

ปรับหลักสูตรรับ content business

-------------

“คนทำงานด้านสื่อยังคงมีตลาดงานรองรับ เพียงแต่อาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายถ่ายเทลักษณะการทำงานเท่านั้น สื่อก็เหมือนปลาวาฬ ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาของการพลิกตัวเหมือนกันหมดและพร้อมๆกัน ย่อมเกิดผลกระทบเป็นคลื่น แต่ไม่ทำให้ตาย แต่ต้องเปลี่ยนวิธีว่ายใหม่ แต่เชื่อว่าเมื่อตกตะกอนก็จะเกิดการตั้งตัวใหม่เกิดขึ้นได้”

....ทุกคนเจอโจทย์เดียวกันหมด คือ ต้องปรับตัว ทั้งสื่อหลักเจ้าของพื้นที่เดิมและสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ที่กำลังมาแรง ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาเท่าเดิม จึงมีการเปลี่ยนหลุมที่หย่อนเม็ดเงินลงไปจากสื่อหลักเป็นโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้สื่อหลักต้องปรับตัวรับกับโซเชียลมีเดียด้วย แต่ทั้งหมดก็อยู่ในธุรกิจเดียวกัน คือ Content Business”

มุมมองของ ณัชชา พัฒนะนุกิจ หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (มจษ.)ที่มีต่อสถานการณ์สื่อยุคสึนามิดิจิตัล  ขณะที่ จันทรเกษม เอง ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับในการผลิตนักศึกษาด้านนิเทศให้มาเป็นนักข่าว-สื่อมวลชน” มีคุณภาพหลายต่อหลายรุ่น การปรับเปลี่ยนของจันทรเกษมต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในยุคนี้เป็นอย่างไร ในยุค “ดิจิตัลดิสรัปชั่น” ที่ท้าทายทุกแพลตฟอร์ม


ณัชชา เล่าว่า ปัจจุบัน  มจษ.มีการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ อยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 3 แขนง ได้แก่ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล(JR) แขนงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา(PR-AD)และแขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่(BC) มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แยกเป็นแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาการโฆษณา ต่อมาแยกเป็นแขนงวิชาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ แขนงการประชาสัมพันธ์และโฆษณาและแขนงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ และเปลี่ยนเป็น 3 แขนงในปัจจุบัน 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3863 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn