Home

แบบฟอร์มการจองบูธจำหน่ายสินค้าในงาน”คนข่าว มาขายของ”

AddThis Social Bookmark Button

ดาวโหลดแบบฟอร์ม แบบเอกสารเวิร์ด

แบบฟอร์มการจองบูธจำหน่ายสินค้าในงาน”คนข่าว มาขายของ”

เพื่อช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

วันเสาร์ที่ 17-วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 – 20.30 น.

ณ ลานกิจกรรม Nine Square  The Nine Neighborhood Center

1.ประวัติส่วนตัว

1.1.ชื่อ (นาย / นาง /นางสาว)................................................นามสกุล.........................................................

1.2.วัน / เดือน  / ปีเกิด...........................................................................................................................

1.3.สื่อที่สังกัด................................................อายุงาน.....................................................ปี

1.4 ที่ติดต่อ โทรศัพท์................................E-mail……………………………twitter……………………Facebook……………..

1.5.สถานภาพสมาชิก         
( )  สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

( )   สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

( )   สมาชิก ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

( )  สมาชิก ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ประเภทสินค้าที่นำมาจำหน่ายและจำนวนบูธที่ต้องการ .................บูธ

(  ) สินค้าระลึก    (  )อาหาร/เครื่องดื่ม      (  ) เสื้อผ้า     (  ) อื่นๆ ระบุ.......................................................................

3.รายละเอียดของสินค้าและราคาของสินค้าที่จำหน่าย .....................................................................................

4.อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม .......................................................................................................................
.............. .............. .............. .............. .............. .............. ........... .............. ......................................
ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจองบูธ

1              บูธขนาด 2.5 x 2.5 เมตร  มีโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว

2.             ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่นำมาจำหน่ายในงาน

-     ต้องเป็นบูธขายสินค้าตามที่แจ้งมาเท่านั้น

-     ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต้องไม่มีกลิ่นรุนแรง และควรแพ็คใส่กล่อง, ถุงให้เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่

-    ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแช่เย็นในถังน้ำแข็ง  ต้องเป็นภาชนะบรรจุที่เก็บน้ำได้ไม่ไหลเลอะเทอะ

-    สินค้าประเภทอาหารห้ามใช้อุปกรณ์หุงต้มที่ต้องใช้แก๊สเพื่อการประกอบอาหาร

-    แจ้งจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดปลั๊กไฟให้ทางศูนย์ฯ ทราบก่อนล่วงหน้า

3.           การขนย้ายสิ่งของเพื่อเข้ามาจัดนิทรรศการ

-    ทางศูนย์ฯ ไม่มีรถเข็นสำหรับขนของ เพื่อความสะดวกผู้ร่วมงานต้องจัดเตรียมมาเอง

4.           การเก็บสิ่งของที่นำมาจัดนิทรรศการ

-    หลังจากการเลิกขายในแต่ละวันผู้จำหน่ายสินค้าทุกบูธควรเก็บสิ่งของและใช้ผ้าคลุมให้เรียบร้อย  เพื่อความเรียบร้อย

และความปลอดภัยของทรัพย์สิน, สิ่งของที่นำมาจำหน่าย และไม่ควรเก็บสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่มีค่าไว้ภายในบูธ

หลังเลิกงานทุกวัน

5.             มีป้ายบอกราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจน และเตรียมถุงใส่สินค้ามาให้พร้อม เพื่อความสะดวกต่อผู้ซื้อและผู้ขาย

6.            การเข้าพื้นที่จัดบูธ/จำหน่ายสินค้า ผู้สื่อข่าวควรติดบัตรที่เป็นสัญลักษณ์ของงานทุกครั้งเพื่อความเรียบร้อย และความปลอดภัยของทรัพย์สิน

7.             สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์ม  และส่งแฟกซ์มาที่ 02-6687505  หรือทางอีเมล์ตามด้านล่าง

ภายในวันที่  12 ธ.ค.2554  นี้เท่านั้น     (หากต้องการยกเลิกบูธที่จองไว้  กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า  2 วัน)

8.  จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอนุมัติบูธ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2554

9.  ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำอัดลม      และสามารถจองบูธได้เพียง  1 บูธ  ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

ประสานงาน คุณฝ้าย  โทร. 02-2438673 ,087-1718944   E-mail :sreesawad@windowslive.com

คุณตุ๋ม  โทร. 087-3355 688   E-mail : raapeapun_seanjaingam@hotmail.com

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1634 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn