professional viagra from india eyaculación precoz pastillas priligy priligy etkisi ne zaman başlar kamagra oral jelly perdorimi lasix with blood transfusion
Home

ประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๑

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจำปี ๒๕๖๑

กรณีนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตปี ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น แล้วพบความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการภายในศูนย์ฯ เมื่อนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ กลับถูกตำหนิว่าเป็น ‘เด็กเลี้ยงแกะ’ แล้วยังสั่งให้กราบเท้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จนได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ เมื่อไปร้องเรียนต่อเลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เรื่องก็เงียบหายไป จึงได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนนำไปสู่การเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนขึ้น ทำให้ คสช. ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบ แล้วพบการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง

การติดตามนำเสนอของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างต่อเนื่อง พบการทุจริตที่ไม่เพียงระดับภูมิภาค หากยังเป็นขบวนการถึงส่วนกลางระดับปลัดกระทรวง สรุปความเสียหายนับร้อยล้านบาท พบการทุจริตเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน ๕๓ จังหวัด และพบผู้เกี่ยวข้องมากถึง ๑๘๙ คน นับเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบสูงต่อสังคม

คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ข่าว ‘เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1567 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists