Home

ประกาศกติกาการส่งข่าวประกวด ชิงรางวัล TJA Cyber Reporter สำหรับพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๒

AddThis Social Bookmark Button

 

ประกาศกติกาการส่งข่าวประกวด ชิงรางวัล TJA Cyber Reporter สำหรับพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๒

สืบเนื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีที่ ๒๒ หรือ พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๒ ได้อบรมระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ซึ่งสมาคมนักข่าวฯ ได้กำหนดกติกาว่า ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้จากการอบรม จึงจัดให้นักศึกษาผู้ที่ผ่านการอบรมแต่ละคนได้มีพื้นที่ทำข่าวและส่งข่าวจริง ในประเด็นที่ตัวเองให้ความสนใจ

โดยปีนี้กำหนดให้นักศึกษาจำนวน  ๒๔  คน จาก ๒๓ มหาวิทยาลัย  ซึ่งผ่านการอบรมแล้ว ทำข่าวและส่งผลงานข่าวจำนวนข่าว ๒ ข่าว เป็นอย่างน้อย สามารถทำคนเดียวหรือแบบทีมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รูปแบบแพลตฟอร์มของข่าวไม่จำกัด ได้ทั้งข่าวรูปแบบหนังสือพิมพ์(Text) ข่าวโทรทัศน์ คลิป อินโฟกราฟฟิกฯ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดส่งระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ ให้ส่งผลงานทาง (สามารถแนบลิงค์ได้) อีเมล์ pirabnoy.tja@gmail.com  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเพื่อนำเผยแพร่ ทางแฟนเพจ  “พิราบน้อย-pirabnoy-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์”  จากนั้นจะประกาศผลรางวัลในวันจันทร์ที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป และรับรางวัลในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันประชุมใหญ่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีการมอบรางวัลข่าวพิราบร้อยรางวัลอื่นในวันเดียวกัน

โดยรางวัลประกวดข่าว  TJA Cyber Reporter  แบ่งรางวัลดังนี้ รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล  ๕, ๐๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าวฯ  รองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท + แร็บบิทการ์ด limited edition (เงินในบัตร๒๐๐บาท) จากสมาคมนักข่าว

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1470 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists