Home

i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, Convergence Media Era

AddThis Social Bookmark Button

i-11-4-24_การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของนักข่าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN+3, , Convergence Media Era

Survey of Jounalism Training Needs to Move Towards

จัดทำโดย สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทรวัฒนากุล- อมรรัตน์  มหิทธิรุกข์  / กานต์  เชาวน์นิรัติศัย - พรศรินทร์  ศรีสวัสดิ์

จัดพิมพ์  5 พฤษภาคม 2556

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2165 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists