Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association,สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements Sun, 21 Jul 2019 15:06:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th เริ่มแล้ว หลักสูตรอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกสำหรับสื่อมวลชน http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5123-2019-07-19-10-44-14 http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5123-2019-07-19-10-44-14

เริ่มแล้ว หลักสูตรอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกสำหรับสื่อมวลชน

 

วันนี้(19ก.ค.62) เป็นวันแรกของการเริ่มอบรมหลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิกสำหรับสื่อมวลชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นจัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ซึ่งการอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ ทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายมากขึ้น 
ในพิธีเปิดมีนางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมในพิธีเปิด

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Fri, 19 Jul 2019 10:40:01 +0000
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5112-2019-07-06-04-44-10 http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5112-2019-07-06-04-44-10  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก

จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)

 

จำนวน ชื่อ  -  นามสกุล สังกัด
1 กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ ตราดทีวี
2 กานต์กวี ถาดดอน สปริงนิวส์
3 จีรภัทร์ กังผึ้ง ช่องNBT
4 ชุมานันท์  วิเชียรศรี Spring news
5 ชุลีพร อร่ามเนตร กรุงเทพธุรกิจ
6 ณัฏฐ​อัชฌา​   ศรี​เสริม​ทรัพย์​
7 ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
8 ดวงพร มะโนแจ่ม สปริงนิวส์
9 ธนวรรธ บูรณศิริ PEACE TV
10 ธนิดา ตัณศุภผล สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
11 ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์ tnews
12 นันทวัณ หวังอุดมสุข TV ASAHI
13 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี ออนไลน์
14 สมพิศ ศรีนาค The Paper Thailand
15 บังอร ไทรเกตุ แก่นสาระ
16 เปรมา ธนิศราพงศ์ บมจ.อสมท
17 พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล นิตยสารฟอร์บส์
18 พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
19 พิมพ์อัปสร เกตุพุ่ม ช่องวัน 31
20 แพรวพรรณ ปานนุช
มรภ.สุราษฎร์ธานี
21 ภาวิตา  พิทักษ์วาทิน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
22 ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร หนังสือพิมพ์พลังไทยยุคใหม่
23 ลิปิการ์ ชูกมล Spring news
24 วรกร  เข็มทองวงศ์ สำนักข่าว thaiquote
25 วสวัตติ์ โอดทวี เดลินิวส์
26 ศิริทรัพย์  พืชโพธิ์งาม นสพพิทักษ์ไทย/เมาท์เมามันส์โพสต์
27 สมเกียรติ เจริญสะอาด NBT พิษณุโลก
28 สุทธิศักดิ์  บุนนาค Dailyreportsiamnews
29 สุนิศา เพี้ยนโอสถ มรภ.จันทรเกษม
30 สุพรรณนิกา ฤทธิเดช หนังสือพิมพ์พลังไทย ยุคใหม่
31 เหมือนมาด หนุมาศ มรภ.สุราษฎร์ธานี
32 อรอุมา ศรีสมัย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
33 อัจฉรา ตรงสวัสดิ์ peace tv
34 อัญชลี จิตติวิชกุล เอสเอสทีวี ผู้จัดการ
35 ไอณัฐชา อมรัตนสีห์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
36 อรดล  แก้วประเสริฐ หอการค้าไทย
37 พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

*สมาคมฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบทั้งหลักสูตร


เรียนทุกท่าน


ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมการอบรม  “หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  มีรายละเอียดที่ขอเรียนให้ทราบดังนี้


1. ท่านต้องเข้าร่วมการอบรมได้ทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ต้นจนจบ (หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 3 วัน ขอความกรุณาแจ้งสละสิทธิ์ ได้ที่อีเมล์นี้ หรือคุณพีรพัฒน์ 086-0740005)
2. กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ลงโปรแกรม  Adobe Illustrator มาด้วย
3. กรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กรุณารับผิดชอบค่าจอดรถเอง สมาคมฯ ไม่ได้ดูแลค่าที่จอดรถให้
4. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรม กรุณาแจ้งก่อนวันงาน หากไม่แจ้งล่วงหน้าจะขอสงวนสิทธิ์ในการให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่อไป ของสมาคม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

 

แผนที่และวิธีการเดินทางไปยัง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) ตรงข้ามตลาดจตุจักร วิธีการเดินทางนั้นมีหลายวิธีดังนี้

>> MRT ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 จากนั้น เดินไปสุดถนน (ประมาณ 50 เมตร) แล้วเลี้ยวช้าย จะเจออาคารบางซื่อจังซั่น (อาคารสีแดง)

>> BTS ลงที่หมอชิต แล้วจะต่อ MRT มา 1 สถานี ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 หรือ เดิน จาก BTS หมอชิต ก็ได้ ประมาณ 5-10 นาที

>> รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3, 26, 51, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 139, 145, 157, 182, 188, 509, 512, 517, 523, 529, 536, 547

หรือ เข้า Google Map Search หา ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ หรือหา DD Mall 
หรือ เข้า Google Map Search หา พิกัด 13.7985763,100.5482483

 


]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Mon, 15 Jul 2019 05:00:00 +0000
ปิดคอร์สอบรมสื่อฯร่วมกับมทร.ธัญบุรี เรียนรู้เทคนิคผู้ประกอบการออนไลน์ http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5119-2019-07-15-03-19-03 http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5119-2019-07-15-03-19-03

 

ปิดคอร์สอบรมสื่อฯร่วมกับมทร.ธัญบุรี เรียนรู้เทคนิคผู้ประกอบการออนไลน์

วันที่ 13 ก.ค. 62  มีการอบรมหลักสูตร SME Online ให้กับสื่อมวลชน ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

มีผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรม อาทิ นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ในการอบรมมี นายนิรวิช โพธิ์ปัญญาศักดิ์ วิทยากรด้านอาหารและการจัดการร้านอาหารและการจัดการต้นทุน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยดุสิตธานี มาให้ความรู้การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ และเทคนิคการตลาด และวิเคราะห์ทิศทางของโซเชียลมีเดียร์ในอนาคต

ทั้งนี้ยังร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก  ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  เน้นให้ผู้เรียนสามารถทำอินโฟกราฟฟิคได้อย่างมืออาชีพ  สามารถผสมผสานการใช้ระหว่างโปรแกรมเช่น Adobe Photoshop Microsoft Power Point เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่าย

อย่างไรก็ตามผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรม ขอให้ยืนยันเจตจำนงค์การเข้าอบรมได้ครบทั้งสามวัน ภายในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค. หากไม่ยืนยันกลับมาถือว่าสละสิทธิ์

 

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Mon, 15 Jul 2019 03:04:06 +0000
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโยธิน เพชรล่อเหลียน อดีตบ.ก.บริหารน.ส.พ.เดลินิวส์ http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5118-2019-07-15-02-28-22 http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5118-2019-07-15-02-28-22

นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (ขวามือสุด) เลขานุการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโยธิน เพชรล่อเหลียน อดีตบ.ก.บริหารน.ส.พ.เดลินิวส์ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Mon, 15 Jul 2019 02:25:27 +0000
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร SME Online http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5111--sme-online- http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5111--sme-online- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

หลักสูตร SME Online จัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)

ลำดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล-SME-ONLINE สังกัด
1 กษม จักรเครือ นสพ.โพสต์ทูเดย์
2 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี ออนไลน์
3 จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
4 ชยางกูร​ ภักดีพัฒนากล NEW18
5 ชลาทิพย์ ถิรสุนทรากุล นสพ.มติชน
6 ชุมพลแก้วแจ่ม นสพ.สยามรัฐ
7 ชุลีพร อร่ามเนตร นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
8 ณัฏฐ​อัชฌา​  ศรี​เสริม​ทรัพย์​
9 ณัษฐพร อินทร์คง นสพ.สยามรัฐ
10 ดวงพร มะโนแจ่ม สปริงนิวส์
11 เตชะวัฒน์ สุขรักษ์ บ.กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 7)
12 เทียมใจ ทองเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
13 ธนวรรณ  วินัยเสถียร นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
14 ธนวรรธ บูรณศิริ PEACE TV
15 ธนิดา ตัณศุภผล สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
16 นฤมล พุกยม FM101
17 บังอร ไทรเกตุ แก่นสาระ
18 เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร นสพ.โพสต์ทูเดย์
19 ปัทมาภรณ์ ทองล้วน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
20 ปารณีย์ จันทรกุล
21 พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
22 ภัณฑิรา สมานมิตร์ ไทยรัฐทีวี
23 ภัทรกันย์ ทองมาก
24 ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร นสพ.พลังไทยยุคใหม่
25 เมษรัตน์   เธียรนิธิปกรณ์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
26 วิชัย สอนเรือง นสพ.สยามรัฐ
27 วีรนนท์ ทองมาก
28 ศิริทรัพย์  พืชโพธิ์งาม นสพ .พิมักษ์ไทบ/เมาท์เมามันส์โพสต์
29 ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์ ซีไทม์มีเดีย
30 สุจรรยา  สุนทรพรเจริญ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
31 สุทิษา  สุภารัตน์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
32 สุพรรณนิกา ฤทธิเดช นสพ.พลังไทยยุคใหม่
33 สุริยะ  คชินทร พลังงานทางเลือก
34 สมฤดี  ผลแก้ว ไทยรัฐทีวี
35 ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


เรียนทุกท่าน

สำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมอบรมวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากค่าที่จอดรถแพงมาก (ประมาณ 7 ชั่วโมง 370 บาท)  จึงขอเชิญชวนให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หากมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ออกที่สถานีกำแพงเพชร ประตู 1 หลังจากนั้นเดินไปสุดถนน แล้วเลี้ยวซ้ายจะเจออาคารบางซื่อจังชั่น (อาคารสีแดง) นะคะ  
รายละเอียดเพิ่มเติม พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล 086-074-0005 // เทียมใจ ทองเมือง  089-688-1972

 

แผนที่และวิธีการเดินทางไปยัง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) ตรงข้ามตลาดจตุจักร วิธีการเดินทางนั้นมีหลายวิธีดังนี้

>> MRT ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 จากนั้น เดินไปสุดถนน (ประมาณ 50 เมตร) แล้วเลี้ยวช้าย จะเจออาคารบางซื่อจังซั่น (อาคารสีแดง)

>> BTS ลงที่หมอชิต แล้วจะต่อ MRT มา 1 สถานี ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 หรือ เดิน จาก BTS หมอชิต ก็ได้ ประมาณ 5-10 นาที

>> รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3, 26, 51, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 139, 145, 157, 182, 188, 509, 512, 517, 523, 529, 536, 547

หรือ เข้า Google Map Search หา ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ หรือหา DD Mall 
หรือ เข้า Google Map Search หา พิกัด 13.7985763,100.5482483

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Thu, 11 Jul 2019 17:00:00 +0000
ส.นักข่าวฯถวายเพล “หลวงพี่หมี” พระธุดงค์เพื่อสันติภาพ http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5115-2019-07-11-09-19-55 http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5115-2019-07-11-09-19-55

ส.นักข่าวฯถวายเพล “หลวงพี่หมี” พระธุดงค์เพื่อสันติภาพ

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นำเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆภายในอาคาร ถวายภัตตาหารเพล และสนทนาธรรมกับ “หลวงพี่หมี" หรือ พระสุธรรม ฐิตธัมโม พระธุดงค์ไทยที่เดินเพื่อสันติภาพเป็นเวลาต่อเนื่อง 121 วัน ในสหรัฐอเมริกา จากมหาสมุทรแปซิฟิก จรดคาบสมุทรแอตแลนติก เป็นเส้นทาง 5,013 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

โดยหลวงพี่หมีได้เล่าถึงเรื่องราวประทับใจ ในการเดินเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกับให้แง่คิดต่างๆ และยังระบุว่ากลับมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย และไปเดินธุดงค์เพื่อสันตภาพอีกครั้งหลังออกพรรษาที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไป

ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับพระสุธรรมได้มอบของที่ระลึกให้กับสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งเป็นธนบัตรชนิดดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชาวอเมริกันพับเป็นรูปหัวใจสนับสนุนแนวทางการเดินเพื่อสันติภาพมอบให้กับหลวงพี่

 

 

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Thu, 11 Jul 2019 08:55:06 +0000
'Peace walk' monk returns to Thailand (Ref. Bangkok post) http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5116-peace-walk-monk-returns-to-thailand-ref-bangkok-post http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5116-peace-walk-monk-returns-to-thailand-ref-bangkok-post  

'Peace walk' monk returns to Thailand

Phra Sutham to head to Bodh Gaya next

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1710743?fbclid=IwAR0qDKhKkYS7YB_dPVCkxtflRp53jJ2E9El_rLQugMot2edzM8J84zOXZwc

 

A Thai Buddhist monk recently returned to Thailand after finishing his walk across America to promote world peace.

Phra Sutham Nateetong, 59, completed his walk from Santa Monica, California, to New York on June 30 and returned to Thailand on Wednesday.

His journey from the West to the East Coast of America took him 121 days to complete and spanned 5,013 kilometres.

"America gives you a picture of the world. I saw all kinds of people and faced all kinds of weather conditions during the walk," he said.

Phra Sutham received support from people all over the United States.

 

"Native Americans were very supportive of me," he said. "They appreciated my presence and gave me blessings whenever we met."

He added that Laotians and Thais in America were also very supportive of his journey.

Fans took turns accompanying him and sharing the news about his walk with those living in the areas that he was passing through. Some offered him food and money, while others travelled for several hours just to pay their respects, he said.

In some areas, he became the talk of the town because none of the residents had met a Thai person or a Buddhist monk before.

He also insisted on continuing his entire trek by foot despite pressure from some supporters to pass through certain areas using a vehicle, due to fears of potential attacks.

"They prioritise peacebuilding so much. American people love peace, not war. Only capitalists and weapons and oil traders want wars. They manipulate politics too. But ordinary Americans love peace and live peacefully," he said.

Some cities and towns such as Eureka, California, provided protective police motorcades anyway.

"I think people know that I went to promote peace and nothing else. They understand," he said.

"Learning to live with those who think differently from us is an art that brings happiness to people and the world," he added.

Phra Sutham plans to resume his walk in France after he spends Buddhist Lent in Bodh Gaya, India, where Lord Buddha is believed to have attained enlightenment beneath a Bodhi tree.

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Wed, 10 Jul 2019 17:00:00 +0000
ประกาศรับสมัครสื่อมวลชนเข้าอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5114-2019-07-09-09-50-21 http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5114-2019-07-09-09-50-21

 

ประกาศรับสมัครสื่อมวลชนเข้าอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จัดการอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” ภายใต้โครงการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคกับสื่อมวลชน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

สืบเนื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิวัฒนาการทางด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว การเสนอขายสินค้าหรือบริการจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในวงกว้าง แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าหรือ บริการของผู้บริโภค ยังมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับประชาชนผู้บริโภค ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับ ผู้บริโภคตลอดมา

จึงเห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ จะสามารถมาอบรมกระบวนการทำข่าวและนำความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ถูกต้องครบถ้วน ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่าง มีประสิทธิภาพและกว้างขวางต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย เป็นสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี จำนวน 40 คน  โดยการอบรมจะจัดขึ้น 3 ช่วง ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

ช่วงแรก วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จัดที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) 1 วันเต็ม ช่วงครึ่งเช้า เป็นการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนช่วงบ่ายจะเรียนรู้เทคนิคการทำข่าวคุ้มครองผู้บริโภคในแบบนักข่าวเชิงข้อมูล หรือ data journalism รวมถึงเรียนรู้กระบวนการทำงานข่าวแบบ design thinking

ช่วงที่สอง วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11  สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำข่าวในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อผลิตผลงานข่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักข่าวฯ และสคบ. มาร่วมวิพากษ์และตัดสินผลงาน

ช่วงสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะเป็นส่วนสำคัญในการจัดเวที “ราชดำเนินเสวนา” ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะของสมาคมนักข่าวฯ ในหัวข้อที่น่าสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงขอเรียนเชิญ บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว ที่สนใจส่งนักข่าว/บุคลากรเข้าอบรม  หรือ นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ด้วยตัวเอง โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2562 และจะประกาศผลในวันที่ 26 ก.ค. 2562

 

*หากมีผู้สมัครเกิน 40 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ถือเป็นที่สุด*

 

ผู้จัดการโครงการ : นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวพัฐอร พิจารณ์โสภณ   โทร. 084-654-4839

 

ลิงค์ลงทะเบียนสมัคร อบรม นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2562

https://forms.gle/Qf9Ubg2JWYySVr497

 

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๘.๓๐ น.                     ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.                  พิธีเปิด

กล่าวต้อนรับโดย

นายมงคล บางประภา       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวรายงานโดย

นายเดชาวัต แจ้งชื่น         รักษาราชการผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมโดย

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๐๙.๑๕ น.                 กิจกรรมแนะนำตัวและละลายพฤติกรรม

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.   การบรรยาย เรื่อง โครงสร้าง ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค

โดย ผู้แทน สคบ.

๑๐.๓๐ น.                      รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น.   การบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่ผู้บริโภคควรรู้

โดย ผู้แทน สคบ.

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.                       กิจกรรมสันทนาการ

๑๓.๑๕ น. – ๑๔.๑๕ น.   กิจกรรม “ประตูสู่การเป็นนักข่าวเชิงข้อมูล (Data journalism)

โดย       ดร. เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ประจำสาขาวารสารศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๔.๑๕ น.                      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   การวางแผนข่าวแบบ Design Thinking

โดย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม

หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับทีมวิทยากรสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งกลุ่มคิดประเด็นข่าว พร้อมนำเสนอ

๑๖.๓๐ น.                      แนะนำการเดินทางการไปอบรมวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และปิดการอบรม

๑๗.๐๐ น.                     รับประทานอาหารเย็น

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค

วันเสาร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๗.๐๐ น.                         ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปจังหวัดชลบุรี

๑๐.๐๐ น.                         เดินทางถึงโรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา

๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๔๕ น.        กิจกรรมสันทนาการ – แบ่งกลุ่ม

๑๐.๔๕ น.                        รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   การจับประเด็น หัวข้อ สถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ภูมิภาค เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี)

โดย       ดร. ธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองพัทยา

นายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สคบ.

นายประยงค์ เฉลิมทิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สคบ.

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.   เทคนิคการคิด การต่อยอดประเด็น การวางแผนข่าว

โดย วิทยากรสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๔.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.   กิจกรรมลงพื้นที่ทำข่าว/ผลิตผลงาน

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  ตรวจความคืบหน้าการทำข่าว

๑๙.๐๐ น.                     รับประทานอาหารเย็น

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    กิจกรรมสันทนาการ

โดย วิทยากรของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.   ประชุมกลุ่ม – ผลิตผลงาน (ต่อ)

๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

๑๒.๐๐ น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.                      กิจกรรมสันทนาการ

๑๓.๑๕ น. – ๑๔.๑๕ น.   วิพากษ์ผลงาน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญพิเศษ

๑๔.๑๕ น.                      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐ น.                 มอบรางวัลข่าว/ ใบประกาศนียบัตร

๑๕.๐๐ น.                    ประชุมหารือเตรียมจัดเวทีสาธารณะ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๕.๓๐ น.                      เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

** หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ลิงค์ลงทะเบียนสมัคร อบรม นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2562

https://forms.gle/Qf9Ubg2JWYySVr497

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Tue, 09 Jul 2019 09:47:50 +0000
Safety training 10th http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5110--safety-training-10-hate-speech-fake-news- http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5110--safety-training-10-hate-speech-fake-news-

 

The Thai Journalists Association organized the “Safety training” for the 10th consecutive year, elevating professional ethics in reporting the conflict-disaster incidents with a hope to minimize the problems of ‘hate speech’ and ‘fake news’ in the society.

About 28 journalists working in newspapers, radio, television, and online media participated in this training on 20-23 June 2019 in Nakhon Nayok Province.

The training covered how to manage risk in conflict and disaster areas, language usage and reporting in conflict situations, conflict structures, practicing making safe water news, and lifesaving and tactical first aid etc.

Mongkol Bangprapha, TJA President, presided over the closing ceremony and emphasized that the main purpose of the training was to support journalists to be able to work even in severe situations and maintain professional ethics.

They should not be used as a tool of any conflict groups. TJA will continue support this kind of project every year.

"This training, held for the 10th consecutive year, is considered one of the most important training programs of TJA because it gives more knowledge to journalists to cover news outside the office. This training will help them to be able to work even in severe situations and to maintain media ethics.

“The journalists must be safe to work under extreme conditions. The media must not be a person who extends the conflict.  Do not report hate speech but must act as a Gate Keeper to scrutinize all information to solve the rumors, catchy news as well,’’ said Mr Mongkol.

Sathaporn Phongphipatwattana, project manager and team leader of the training,  stated that this program in conflict and disaster situations was a practical training program along with the lecture, as it required the participants to have the opportunity to practice in virtual events so that if a violent conflict or real disaster occurs, it can be treated as if practiced.

“Since the main purpose of the training is to require the participants to apply the knowledge gained in the news reporting to get more in-depth news. The journalists must not hinder the operations of authorities when a disaster occurs,’’ he said.

This workshop began since 2010 when Thailand’s years-long political conflicts started. Journalists were seen as part of the conflicts despite that previously they were only a group to report news.

In the beginning, foreign journalists were invited to share their experiences in conflict-related news reporting and train Thai journalists. As the political situation in the country had advanced, those who were trained in the first group turned themselves to be the trainers and increased the training courses on news reporting in the disaster and water rescue areas.

The training program was made possible by the support and partnership of the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC), National Institute for Emergency Medicine (NIEM), Thai Media Fund, National Union of Journalists, Thailand, Doi Kham Food Products Company Limited, Trend VG 3 Company Limited or Thai Rath Online, PPTV Television Station, Voluntary rescue volunteers and  "Noen Hom Watershed Management Unit", Nakhon Nayok Province.


 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 10

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

นายกริช จิตตสำเริง

เนชั่น ทีวี

2

นายกัสกร ประดับมุข

PPTVHD36

3

นายจิรปรียา อุปถัมภ์

วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM106Mhz

4

นายเฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ

เดลินิวส์

5

นายชยางกูร ภักดีพัฒนกุล

NEW18

6

น.ส.ชลันลิน สีมาตย์

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

7

นายชิน ชมดี

PPTV HD 36

8

น.ส.ฐิติญา เกษกาญจน์

สถานีโทรทัศน์ MONO29

9

น.ส.ณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์

ช่อง 9 MCOTHD

10

นายดรงค์ ฤทธิปัญญา

นสพ.ผู้จัดการ ๓๖๐

11

นายตั้งปณิธาน มั่นใจวงค์

The MATTER

12

นายนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ

77 ข่าวเด็ด / BrickinfoTV.com

13

น.ส.นันทวัณ หวังอุดมสุข

tv asahi

14

น.ส.ปาริชาติ บุญเอก

กรุงเทพธุรกิจ

15

นายปิยะชาติ คงถิ่น

ไทยรัฐทีวี

16

น.ส.ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์

นักเขียนอิสระของอนุสาร อ.ส.ท.

17

นายพรชัย  กองคำ

เวิร์คพอยท์

18

นายพัฒนชัย นงค์นวล

ไทยพีบีเอส

19

นายภคนันท์ มุมาน

เนชั่น ทีวี

20

น.ส.รสริน หนูตอ

ข่าวช่อง8

21

นายวรกร  เข็มทองวงศ์

สำนักข่าว thaiquote

22

น.ส.วรรธิณี สีเคน

ไทยรัฐทีวี

23

น.ส.วศินี พบูประภาพ

เวิร์คพอยท์

24

น.ส.สุภัชชา อินทรฤทธิ์

ไทยพีบีเอส

25

นายวิทวัส ปาลอินทร์

PPTV

26

นายอติชาติ เทียบเพชร

ผู้จัดการ

27

น.ส.อัจจิมาพร พิกุลทอง

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลฟรี ทีวี ทรูโฟร์ยู สเตชั่น

28

นายเอกลักษณ์  ไม่น้อย

ไทยรัฐ ออนไลน์


]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Thu, 04 Jul 2019 17:00:00 +0000
สมาคมนักข่าวฯ จับมือ มทร.ธัญบุรี นำร่องเปิด 2 คอร์ส เสริมทักษะสื่อมวลชน http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5087--2- http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5087--2-

 

สมาคมนักข่าวฯ จับมือ มทร.ธัญบุรี นำร่องเปิด 2 คอร์ส เสริมทักษะสื่อมวลชน

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)  จะจัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ใน 2 หลักสูตรนำร่อง คือ
1. หลักสูตร SME Online จัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  เนื้อหาหลักสูตรเน้นการเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ การเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งเรียนรู้การตลาดออนไลน์ ที่จะเป็นช่องทางในการขายสินค้าและคอนเทนต์ในมิติออนไลน์มากยิ่งขึ้น
2.หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก  จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น   เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำอินโฟกราฟฟิคได้อย่างมืออาชีพ  สามารถผสมผสานการใช้ระหว่างโปรแกรมเช่น Adobe Photoshop Microsoft Power Point เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่าย

สำหรับสื่อมวลชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้- 5 กรกฎาคม 2562


ลิงค์ลงทะเบียนอบรม SME-Online-2562  https://forms.gle/9UHzJy9oKQzw78Yc7

 

ลิงค์ลงทะเบียนอบรมอินโฟกราฟิก-2562 https://forms.gle/Y2nwjRFmr8bNTiKu9

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ Tue, 02 Jul 2019 17:00:00 +0000