Home

h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2

AddThis Social Bookmark Button

h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2

ผลงานข่าว จากการลงพื้นที่ สนามชายขอบข่าวของสื่อมวลชนส่วนกลาง

ผู้รวบรวมเนื้อหา   ชุติมา  นุ่นมัน และทีมคนชายข่าว

สำนักพิมพ์  โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ

สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีพิมพ์  มิถุนายน 2555

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2538 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists