does cialis 5mg daily use cause weak urine stream buy generic cialis online canada brand viagra reviews how long to inject lasix iv push can you become immune to lasix
Home

ส.นักข่าวจับมือสสนก.อบรมนักข่าวดูแผนที่น้ำ-อากาศ หวังใช้ข้อมูลรายงานข่าวภัยพิบัติแม่นยำขึ้น

AddThis Social Bookmark Button

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สสนก. ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพน้ำ-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ และเว็บไซต์ Thaiwater.net จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว “ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทันสถานการณ์น้ำ” โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวต้อนรับว่า ขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่สละเวลามาหาความรู้รวมทั้งให้ข้อวิจารณ์สสนก.เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนอย่างถูกต้อง

ด้านนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การเข้าศึกษาดูงานในวันนี้ วัตถุประสงค์เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ หรือ เซฟตี้เทรนนิ่งครั้งล่าสุดที่ผ่าน จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป การรายงานข่าวข้อมูลมีความจำเป็นมาก ข้อมูลข้อเท็จจริง และความเข้าใจมีความสำคัญมากในการจัดการข่าวลวงเพราะข่าวลวง(Fake news) สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน ดังนั้น นักข่าวจะรายงานข่าวอย่างไรไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน และการประเมิน การตรวจสอบข่าวก่อนการนำเสนอข่าว  เวลาเกิดภัยพิบัติในต่างประเทศ สื่อมวลชนของไทยจะอาศัยข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งมีข้อมูลน้อยมาก

"ดังนั้นนักข่าวอาจจะขอสนับสนุนข้อมูลจากสสนก.ก่อนหรือมาใช้ประกอบการนำเสนอข่าว ซึ่งการอบรมในวันนี้นักข่าวของไทยจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมในการขอสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการรายงานข่าวโดยตรง"

สำหรับบรรยากาศในการอบรมสื่อมวลชนที่เข้าอบรมต่างให้ความสนใจกับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งได้เรียนรู้จักองค์ประกอบหลายส่วนในการนำข้อมูลไปใช้รายงานข่าวที่ถูกต้อง อาทิ ต้องรู้จักภูมิศาสตร์ ฤดูกาล แผนที่อากาศ ที่ต้องแยกให้ออกระหว่าง ความกดอากาศสูง(H) กับหย่อมความกดอากาศต่ำ (L) แผนที่เส้นทางพายุ พร้อมกับรู้จักข้อมูลเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ ข้อมูลระดับน้ำ ข้อมูลพยากรณ์และการคาดการณ์ฝน

พร้อมกันนี้สสนก.ยังเปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ ระบบและอุปกรณ์ในการทำงานภายในสสนก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ขึ้นเป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม  2551 เพื่อวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจข้อมูลสถานการณ์อากาศและน้ำ ติดตามได้ที่ www.thaiwater.net และ แอปพลิเคชั่น thaiwater หรือ คลังข้อมูลน้ำ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบแอนดรอยด์และ iOS

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

(สามารถดาวโหลดสรุปเนื้อหาการอบรมได้ที่นี้)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  

 

  
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1787 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists