สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-1-2551-23_นาทีชีวิตวิกฤติขาดแคลนแพทย์-กรุงเทพธุรกิจ

B-4-1-2551-23_นาทีชีวิตวิกฤติขาดแคลนแพทย์-กรุงเทพธุรกิจ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-1-2551-23

ชื่อข่าว_นาทีชีวิตวิกฤติขาดแคลนแพทย์

เจ้าของ-กรุงเทพธุรกิจ

ประจำปี พศ. 2551

ข่าว “นาทีชีวิต วิกฤติขาดแคลนแพทย์”    
ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลข่าวอิศราฯ ประจำปี 2551
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

     ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ถือเป็นปัญหาในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมาก  สถิติแพทย์หนึ่งคนต่อคนไข้หมื่นคน ถือเป็นภาระหนักที่แพทย์จำนวนมากต้องแบกรับ รวมไปถึง การเข้าคิวรอตรวจ 2 ชั่วโมง แต่พบแพทย์ได้เพียง 1-2 นาที
ภาระงานแพทย์ที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับนโยบายด้านสาธารณสุขที่ประกาศ โครงการ
เมดิเคิลฮับ ที่แม้จะสร้างรายได้จากการผู้ป่วยจากชาติ แต่ในทางกลับกันก็มีผลกระทบไม่น้อยต่อประสิทธิภาพของแพทย์ต่อการรักษาผู้ป่วยในประเทศ

         กรุงเทพธุรกิจให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายดังกล่าว จึงได้นำเสนอข่าว ในประเด็น “นาทีชีวิต วิกฤติขาดแคลนแพทย์”  เนื่องจาก นโยบายที่สวนทาง ทำให้ การบริหารจัดการนโยบายสาธารณสุขจำเป็นจะต้องระมัดระวัง

             กรุงเทพธุรกิจ  ได้ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอปัญหาด้านระบบสาธารณสุข  เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไข นับจากการประกาศ รายได้จาก โครงการ เมดิเคิลฮับ  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 

หลังจากนั้น ได้นำเสนอปัญหา ภาระงานหนักที่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลของรัฐ ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นจากโครงการหลักประกันสุขภาพ รวมไปถึง การที่แพทย์จำนวนไม่น้อยเริ่มทยอยลาออกไปสังกัดโรงพยาลเอกชน เพราะรายได้โรงพยาบาลรัฐที่น้อยกว่า รวมไปถึง ภาระงานที่หนัก ดังเช่น การนำเสนอข่าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง  จ.ภูเก็ต ประกาศ ลาออก เนื่องจากไม่สามารถรับภาระงานหนักได้

 ภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ทำให้ แพทย์จำนวนมากถูกฟ้องร้องจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ทำให้ช่องว่างระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจกันและกัน

ผลของความไม่ไว้วางใจดังกล่าว ทำให้ โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไม่กล้ารักษาผู้ป่วย กระทั่งเกิดปัญหา นาทีชีวิต ที่ระบบส่งต่อผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้  โรงพยาบาลจำนวนมากปฏิเสธการรักษา ทำให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุจำนวนไม่น้อยต้องติดต่อโรงพยาบาลเพื่อรักษามากถึง 7-8 ครั้ง  หลายรายต้องเสียชีวิตขณะที่ญาติพยายามติดต่อโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อในการรักษา

 กรุงเทพธุรกิจได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่นำไปสู่คุณภาพชีวิต ทั้งแพทย์ผู้รักษา และผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องกระทั่งกระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลาออกของแพทย์ไปสู่โรงพยาบาลเอกชน จนนำไปสู่การเพิ่มรายได้แพทย์ การตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือแพทย์ ที่ถูกฟ้องร้อง รวมไปถึง การปรับเงื่อนไขการคัดเลือกแพทย์ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อสร้างความสุขให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม

 กรุงเทพธุรกิจ จึงนำเสนอข่าวชิ้นนี้ เพื่อให้คณะกรรมการโปรดพิจารณา                                                           

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯi-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ

i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพิมพ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559     ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า เราลืมไปว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว ...พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ผู้เขียน   ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์ดีเอ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯL-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1607 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists