สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-1-2551-10_คลี่คดีสินบนกล่องขนมสองล้านบาท-ไทยรัฐ

B-4-1-2551-10_คลี่คดีสินบนกล่องขนมสองล้านบาท-ไทยรัฐ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-1-2551-10

ชื่อข่าว_คลี่คดีสินบนกล่องขนมสองล้านบาท

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ประจำปี พศ. 2551

 

 

ข่าว คลี่คดีสินบน.....กล่องขนมสองล้านบาท
ประเภท         ข่าวยอดเยี่ยม
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  

ความเป็นมาของข่าว

  สืบเนื่องจากคดีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร ภริยา ตกเป“นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าหับเผย ใกล้สนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการดำเนินคดีตามกระบวนการพิจารณาของศาลได้มีการสืบพยานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล่องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  คู่ความต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ ฝ่ายหนึ่งเป็นอัยการของรัฐ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นทนายความเอกชน  ทนายความจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวความ อาทิ ขอทราบบัญชีพยานฝ่ายโจทก์ว่ามีใครบ้าง อยู่ที่ไหนบ้าง ฝ่ายโจทก์ยื่นคำร้องมาอย่างไร ขอให้ศาลสั่งอะไร ร้องคัดค้านฝ่ายตนอย่างไร เพื่อให้ฝ่ายจำเลยไม่เสียเปรียบ

  เหตุการณ์สำคัญของคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 คณะทนายความมีนายพิชิฎ  ชื่นบาน  นายธนา  ตันศิริ และ น.ส.ศุภศรี  ศรีสวัสดิ์  ได้พาตัว พ.ต.ท.ทักษิณจำเลยมารายงานตัวต่อศาลแล้วพากันกลับไป  ต่อมาที่ศาลเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติ  เจ้าหน้าที่ได้ตามผู้บริหารศาลฎีกาวิ่งเข้าออกในอาคารศาล  แต่ละคนมีสีหน้าหวั่นวิตก  จากการตรวจสอบข่าวก็พบว่าคณะทนายความได้นำกล่องขนมสีน้ำตาลบรรจุธนบัตรจำนวนสองล้านบาทมามอบให้เจ้าหน้าที่ศาลผู้หนึ่ง  เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิเสธที่จะรับจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

  ปัญหาที่ติดตามมาจนเป็นประเด็นข่าวคือใครให้สินบน  จะดำเนินคดีแพ่ง(ละเมิดอำนาจศาล) คดีอาญาเรื่องให้สินบนอย่างไร  เจ้าหน้าที่จะถูกสอบสวนทางวินัยหรือไม่ ที่สำคัญผลคดีจะกระทบต่อคดีหลักคือคดีที่ดินรัชดาภิเษกหรือไม่  และผู้บริหารศาลมีความคิดขัดแย้งเรื่องการคืนเงินสองล้านบาทไปโดยไม่ยึดเงินหรือไม 

วัตถุประสงค์ในการเสนอข่าว

  1.เพื่อเสนอข่าวกระบวนการพิจารณาในศาลฎีกา  ซึ่งปกติเป็นศาลสูงไม่มีการนั่งพิจารณา  แต่คดีนี้เป็นคดีลักษณะพิเศษมีการไต่สวน ทั้งคดีหลักและคดีละเมิดอำนาจศาล

  2.เพื่อเสนอข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนโดยศาลฎีกาเองเป็นครั้งแรก  เพราะศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุด  ปกติจะไม่มีการนั่งพิจารณา แต่คดีนี้กลับมีประเด็นเพิ่มเติมคือผู้พิพากษาระดับรองประธานศาลฎีกาต้องลงไปสืบสวนเอง 

  3.เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายทนายจำเลย

  4.เพื่อเสนอข่าวผลการดำเนินคดีสินบนและแนวโน้มที่น่าจะไปกระทบคดีหลัก

  5.เพื่อเสนอข่าวการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง 

สมมติฐานและประโยชน์ จาการเสนอข่าว
  1.การนำเสนอข่าวได้เห็นถึงการกระทำอุกอาจของทนายความที่มีชื่อเสียงที่กล้ากระทำผิดในศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุด  ทั้งที่เป“นคดีที่ทุกคนจับตามองจึงน่าเป็นข่าวที่แสดงให้เห็นผลลัพท์ของการกระทำที่จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ทำลายกระบวนการยุติธรรม สถาบันทนายความและกระทบต่อศาลสถิตย์ยุติธรรม

  2.การนำเสนอข่าวได้ทำให้ทราบขั้นตอนกระบวนการพิจารณาในศาลฎีกาในคดีหลักและคดีละเมิดอำนาจศาล

  3.ทำให้เห็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยศาลฎีกาเองเป็นครั้งแรก

  4.เสนอข่าวความเคลื่อนไหวฝ่ายทนายจำเลย

  5.เสนอข่าวทราบผลการดำเนินคดีสินบนและแนวโน้มกระทบต่อคดีหลัก

  6.ทำให้ทราบข่าวการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคดีอาญาและ พ.ร.บ.ทนายความ

 

ความยากของการนำเสนอขาว
  1.การเสนอข่าว  สื่อมีความเสี่ยงต่อการตกเป“นจำเลยฐานละเมิดอำนาจศาลเสียเอง

  ผู้สื่อข่าววิเคราะห์ว่าข่าวนี้เป็นการเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาลเป็นคดีใหญ่ที่สุด  การหาข่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากแหล่งข่าวอาจถูกผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็ง  ซึ่งบางครั้งอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนถ้านำเสนอข่าวลงไปอาจผิดพลาดและอาจถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลได้

  2.การเสนอข่าวต้องระมัดระวังปกป”ดแหล่งข่าวมากที่สุด

 บทสรุปและผลกระทบของข่าว
 ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและใช้ความระมัดระวังต่อการละเมิดอำนาจศาลถึงที่สุด  ที่สำคัญได้ระลึกเสมอว่าจะต้องนำเสนอข่าวด้วยความเป“นกลางโดยมีผลประโยชน์ของผู้อ่านประชาชนเป็นหลัก  ได้นำเสนออย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอียงไปตามกระแสกลุ่มคนในขณะนั้น  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เคยถูกมองว่าหาข่าวยากทำข่าวยาก  ได้ถูกนำเสนอในเชิงให้ความรู้ทุกขั้นตอนและต้องนับเป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนน่าติดตามที่สุดในป• 2551

  นอกจากนั้นข่าวเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมีเงื่อนแง่สลับซับซ้อนมากกว่าการเรียนรู้กฎหมายเพียงดูจากประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น  แต่ผู้สื่อข่าวต้องมีความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการฝ่ายศาลยุติธรรม  พ.ร.บ.อัยการและพ.ร.บ.ทนายความด้วย

  นสพ.ไทยรัฐ ได้ติดตามเสนอข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาสั่งจำคุกคนละ 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯi-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ

i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพิมพ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559     ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า เราลืมไปว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว ...พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ผู้เขียน   ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์ดีเอ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯL-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1454 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists