สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-2-2552-3_มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย-กรุงเทพธุรกิจ

B-4-2-2552-3_มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย-กรุงเทพธุรกิจ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-2-2552-3

ชื่อข่าว_มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย

เจ้าของ-กรุงเทพธุรกิจ

ปีพิมพ์  พศ. 2552

 

“ มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย”

กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หลังประเทศไทยได้ขยายอุตสาหกรรมมากขึ้น ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ  เนื่องจากความละเลยในการจัดการปัญหา ของผู้ประกอบการรวมไปถึงภาครัฐ ส่งผลให้ ปัญหาดังกว่าสะสม จนลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง ชุมชนและอุตสาหกรรม  จนยากที่จะหาทางออกที่จะอยู่ร่วมกันได้ เช่น กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

“ กรุงเทพธุรกิจ”เป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับ การดำเนินการอุตสาหกรรม ที่มีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้ขุดคุ้ย และเสนอข่าวอย่างรอบด้านประกอบด้วยข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  รวมไปถึงการรับฟังปัญหาผลกระทบของชาวบ้าน ภายใต้ข่าว “ มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย”

ด้วยตระหนักถึงปัญหาและความพยายามที่จะก้าวไปสู่สังคมภายใต้อุตสาหกรรมแบบใหม่ และต้องการ สร้างมาตรฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้องคู่กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กรุงเทพธุรกิจ จึงได้นำเสนอข่าวแบบเกาะติดปัญหาโดยเริ่มนำเสนอข่าว มลพิษมาบตาพุดตั้งแต่กลางปี2552 โดยได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เจาะลึกตรวจสอบปัญหา ทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้ประกอบการ รวมไปถึงการเจาะข้อมูลเอกสารจากภาครัฐ โดยตีแผ่ข้อมูลมลพิษที่สร้างผลกระทบด้านสุขภาพ จนเป็นสาเหตุ ของการเกิดมะเร็งของชาว จ.ระยอง  จากสารวีโอซี หรือสารก่อมะเร็งที่เกินมาตรฐาน

จากการนำเสนอข่าวที่รอบด้านใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง และการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน ทำให้กรมควบคุมมลพิษ ต้องออกมาตรฐาน สารวีโอซีเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  รวมไปถึงความตื่นตัวของชุมชนมาบตาพุดในการดูแลผลกระทบกระทั่งรวมตัวยื่นฟ้องศาลปกครองให้ ประกาศ”เขตควบคุมมลพิษ”

หลังการประกาศเขต ควบคุมมลพิษ มาบตาพุด บ้านฉาง ในเดือนมีนาคม 2552 เราพบความเพิกเฉยในการสร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมไทย จึงได้นำเสนอข่าวต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 มาตลอด 10 เดือน โดยการนำเสนอได้ให้ความสำคัญทั้งในส่วนพื้นที่หน้าหนึ่ง คอลัมน์ และ สกู๊ปข่าว

โดยเฉพาะความละเลยที่จะดำเนิน ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตร67 วรรค 2  ซึ่งทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ละเลย ตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนรวมและการประเมินผลกระทบสุขภาพ ตาม มาตร 67

กระทั่ง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวชุมชนมาบตาพุดยื่นฟ้อง เพื่อระงับ 76 โครงการ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนถือเป็น “สึนามิเศรษฐกิจ”นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในด้านกฎระเบียบใหม่ จากการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อแก้ไขกฎหมาย ในการสร้าง สำนึกร่วมระหว่าง อุตสาหกรรมกับการอยู่รวมชุมชน

ผลจากการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องรอบด้าน  ทำให้ทุกฝ่ายหันมาให้ ความสำคัญ จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ในการยกดับภาคอุตสาหกรรมไทย สู่มาตรฐานใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านกฎหมาย ระเบียบแนวทางในการดำเนินการอุตสาหกรรมทั้งการตั้งองค์การสิ่งแวดล้อมอิรสระ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเพิ่มมาตรการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

“กรุงเทพธุรกิจ” จึงเห็นควรเสนอข่าวดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณา

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559     ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า เราลืมไปว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว ...พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ผู้เขียน   ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์ดีเอ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯL-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯF-7-6-48_ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.๒๕๕๙

F-7-6-48_ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.๒๕๕๙ จัดทำโดย  สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย (ส.ป.ท.) ปีพิมพ์    พ.ศ. 2559 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯF-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis

F-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis ผู้เขียน  Marc  Saxer บรรณาธิการ  ปกป้อง  จันวิทย์ จัดทำโดย บ. โอเพ่นเวิลด์ส ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1557 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists