สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-3-2553-7_ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข -ไทยรัฐ

B-4-3-2553-7_ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข -ไทยรัฐ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-3-2553-7

ชื่อเรื่อง_ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข

เจ้าของ-ไทยรัฐ

ปีพิมพ์  พศ. 2553

 

 

ข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดของผู้คนในสังคมที่ยังรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในหลายด้าน

กองบรรณาธิการนสพ.ไทยรัฐตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวสารว่าจะต้องมีข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขมานำ เสนอบ้าง

จึงเป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายในการทำข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุข นั่นคือการนำเสนอเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต่อเนื่อง

เริ่มโดยการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็น ส.ค.ส.ปีใหม่2553 ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระองค์ประทับบนพระเก้าอี้หวายมีคุณทองแดง และคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยงเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ ใน ส.ค.ส.มีข้อความ สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ  พร้อมกันนั้นในฉบับเดียวกันมีการเสนอข่าวพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย พรในหลวง มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม เพื่อความสุขของชาติ พระราชทาน ส.ค.ส. 53

ข่าวที่คณะบุคคลจากทุกสาขาอาชีพหลั่งไหลไปร่วมลงนามถวายพระพร  ณ  โรงพยาบาลศิริราช นั้น นสพ.ไทยรัฐได้นำเสนอเป็นประจำทุกวันติดต่อกันตลอดปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 289 ข่าว เว้นแต่ วันที่มีประกาศงดการเข้าลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชในบางช่วง

นอกจากนั้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระอาการประชวรซึ่งฟื้นฟูดีขึ้นเป็นลำดับดังแถลงการณ์สำนักพระราชวังที่ออกมาเป็นระยะ และพระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเล่าถึงพระอาการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นสพ.ไทยรัฐก็นำเสนอให้ผู้อ่านรับทราบด้วยความปลาบปลื้มยินดีหาที่เปรียบไม่ได้ เช่น ข่าว ทรงแข็งแรงดีแล้ว ฝึกเดิน - ฝึกยืน ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 24 มกราคม 2553

เมื่อถึงโอกาสพิเศษที่เสด็จพระราชดำเนินลงมาประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ  นสพ.ไทยรัฐ  ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเสนอเป็นข่าวใหญ่เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมรับรู้และมีความสุขในการติดตามข่าวทั้งหมด เช่น ทรงมีพระราชดำรัสขอให้รักษาความซื่อสัตย์สุจริต ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 27 เมษายน 2553

พสกนิกรปลื้ม เรียงรายรับเสด็จพิธีฉัตรมงคล ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

พสกนิกรสุดปลื้ม ในหลวงถวายสักการะ ร. 5 ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2553

ในหลวงห่วงน้ำท่วมเมืองอุบล ให้หามาตรการรับมือ ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2553

ทรงช่วยอีก 10 ล้าน หาดใหญ่ท่วมวิกฤติแล้ว ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

ทรงลอยพระประทีป ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 22พฤศจิกายน 2553

ปีติ ทรงเปิดคลองลัดโพธิ์ อลังการยิ่ใหญ่ ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

ขอทรงพระเจริญ คำถวายพระพรจากหัวใจคนไทย ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2553

เทียนชัยส่องทั่วหล้า ถวายราชสดุดี ทรงเตือนสติ ความหลงลืมตัวทำชาติเสื่อมสลาย ในนสพ.ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2553

 

กองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ มีความเชื่อมั่นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิดใจของ ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงดังนั้นข่าวทุกประการที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นข่าวที่ทำให้คนไทยมี ความสุข อย่างแท้จริง

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯi-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ

i-11-1-28_การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติเชิงพุทธบูรณาการ (Political Communication For Peace : Buddhist Intergration ผู้วิจัย   นางปณัชญา  ลีลายุทธ เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพิมพ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559     ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า เราลืมไปว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว ...พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ผู้เขียน   ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์ดีเอ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯL-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1217 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists