Home แนวปฏิบัติ และ กฏหมายสื่อ รวมรายชื่อ ผลงานที่ได้รับรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี พศ. 2555 - 2536

รวมรายชื่อ ผลงานที่ได้รับรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี พศ. 2555 - 2536

AddThis Social Bookmark Button

รางวัล “พิราบน้อย”  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  ข่าวฝึกปฏิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ลำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2555

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2

2555

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

2555

หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4

2555

ข่าววิกฤติกระเป๋า นร.ไทย

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5

2555

ข่าวแฉภัยมืดสื่ออนไลน์นักวิชาการแนะวัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6

2555

ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์กำแพงแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

7

2555

ข่าวชูชัยบุรี ทำลายวิถีอัมพวา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8

2555

ข่าวแฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9

2554

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

10

2554

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

11

2554

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

12

2554

ข่าวผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน หวังดึงวัยโจ๋สร้างเครือข่าย

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13

2554

ข่าวแฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว หลอกเผยประวัติเร่ขายรายชื่อ

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14

2554

ข่าวป.ตรี 8 พันป.โท 3 หมื่น แฉ มช.รับจ้างทำตัวจบอี้อ

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15

2554

ข่าว “คดีฟ้องโรงงานน้ำตาลวังขนายคดีเงียบ5ปีชาวบ้านโวยแต่โรงงานยังเดินเครื่องฉลุย”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อินทนิล  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

2553

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17

2553

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18

2553

หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

19

2553

ข่าวโวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน วุฒิฯจี้คืนชาวบ้าน

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

2553

ข่าว หอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

21

2553

ข่าวผลกระทบและการต่อ ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ              จ.จันทบุรี

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

22

2553

ข่าวผลกระทบและการต่อ ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ              จ.จันทบุรี

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

23

2552

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

24

2552

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25

2552

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

26

2552

ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว  ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27

2552

ข่าวการสรรหาอธิการบดี และเส้นทางการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

28

2552

ข่าวไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่อยู่เหนือคุณธรรม

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

29

2552

ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

30

2551

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31

2551

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

32

2551

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33

2551

ข่าวเตือนภัยคนใจบุญ แก๊งเรี่ยไรเกลื่อนเมือง

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

34

2551

ข่าวถังดับเพลิงหมดอายุ

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

35

2551

ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ โดยหนังสือพิมพ์ลาน   ได้รับรางวัลเงิน

36

2551

ข่าวหวั่นบ่อเกลือโคกพระทำดินทรุด อบต. แฉเองมีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37

2550

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

38

2550

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

39

2550

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40

2550

ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

41

2550

ข่าวตะลึง!สารคาม-ยโสธร แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42

2550

ข่าวไฮไฟล์(Hi5)พระสงฆ์

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

43

2550

ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

44

2549

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

45

2549

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

46

2549

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

47

2549

ข่าวการติดตั้งเสารับ-ส่งโทรคมนาคมของบริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว-มหาวิทยาลัยบูรพา

48

2549

ข่าวชาวบ้านครวญน้ำประปาขุ่นแดงหวั่นคุณภาพน้ำต่ำมาตรฐาน

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์บูมีตานี-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

49

2549

ข่าวเตรียมจัดสัมมนาร้านขายยาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพขายยาคุมอันตรายให้นักศึกษา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์-มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

50

2549

ข่าวแฟชั่นทรมานสัตว์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

51

2548

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

52

2548

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

53

2548

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

54

2548

ข่าวบุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

55

2548

ข่าวไวน์คูลเลอร์

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

56

2548

ข่าวชาวบ้านครวญทนทุกข์ 10 ปีน้ำเสียท่ากระสังข์

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

57

2547

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

58

2547

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

59

2547

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

60

2547

เรียกร้องสิทธิอัตราจ้างชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

61

2547

เครื่องกรองน้ำสกปรก

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

62

2547

ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

63

2547

เครื่องกรองน้ำสกปรก

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

64

2546

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

65

2546

หนังสือพิมพ์คลื่นประชา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

66

2546

หนังสือพิมพ์อ้างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67

2546

ชุมชนซาเล้ง

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

68

2546

ชุมชนซาเล้ง

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

69

2546

เปิดสัญญาทาส จษ-บ. ไทย โฮมฟู้ด ต้นเหตุอาหารแพง

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

70

2546

แพทย์ มช. ประท้วงทวงความยุติธรรม

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71

2545

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

72

2545

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

73

2545

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

74

2545

นักศึกษา-เยาวชน คลั่งเกมออนไลน์ แร็คนาร็อก

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

75

2545

พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย (ไม่)

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

76

2545

อธิการ ม.อุบลแห่งประเทศไทย รับแก้ผลวิจัยปากมูล

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

77

2545

ระบบบำบัดน้ำเสีย ย่ำอยู่กับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฎิบัติ ดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

78

2544

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

79

2544

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

80

2544

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

81

2544

มอญอพยพวอนขอสัญชาติ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82

2544

ต่อด้านอธิการบดี

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

83

2543

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

84

2543

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

85

2543

โรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อใครกันแน่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

86

2543

ทรท. พร้อมแก้วิกฤตหอมใหญ่ นักวิชาการชำแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

87

2542

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

88

2542

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

89

2542

หนังสือพิมพ์รังสิต

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยรังสิต

90

2542

ทุจริตการเลือกตั้งสภานักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

91

2542

จากมือชายสู่มือหมอ : ทางเลือกนักศึกษาไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

92

2542

บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต

93

2541

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

94

2541

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

95

2541

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

96

2541

นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

97

2541

ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

98

2541

หลอกรับสมัครงานเกลื่อนกรุง เตือนอย่าหลงเชื่อกม.เอาผิดไม่ได้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

99

2541

ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติสิ่งแวดล้อม

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

100

2540

หนังสือพิมพ์กำแพงแดง

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

101

2540

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

102

2540

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

103

2540

เมรุก่อมลพิษ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

104

2540

เกษตรโหดประกาศตัดรุ่นประจานน้องทั่ว มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

105

2540

ชาวบ้านสะบ้าย้อยต้านโรงงานไฟฟ้า

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

106

2540

เมรุก่อมลพิษ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น /เริ่มปีแรก

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

107

2539

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

108

2539

ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

109

2539

แฉขบวนการค้ากามน.ศ.ใช้เพจเจอร์-มือถือสั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ช้างแดง วิทยาลัยโยนก

110

2539

เฉือนสนามบอลทำที่จอดรถ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

111

2538

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

112

2538

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

113

2538

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

114

2538

ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

115

2538

ริชมอนเด้ลักลอบทำวิจัย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

116

2538

ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลายอวนรุนกวาดทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

117

2537

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

118

2537

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

119

2537

หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

120

2537

ธุรกิจบัตรปลอม เกลื่อนถนนข้าวสาร

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

121

2537

วิกฤตขยะในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

122

2537

ชาวน้ำพองวอนจริงใจแก้ปัญหา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

123

2536

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

124

2536

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

125

2536

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

126

2536

วิจัย 1 ปีหลังเหตุการณ์มลพิษแม่เมาะ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี”  สารคดีเชิงข่าวฝึกปฎิบัติ

ลำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2555

สารคดีเชิงข่าว ภาพสะท้อนคนงานข้ามชาติ .. เชียงใหม่

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

2555

สารคดีเชิงข่าว น้ำตาจากมือหมอ  เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

2554

สารคดีเชิงข่าว “คนลาวไร้รัฐ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4

2554

สารคดีเชิงข่าว “Bikexenger อาชีพพิทักษ์โลก”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5

2554

สารคดีเชิงข่าว “ชาวบ้านอ.บ้านค่าย รวมกลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  จากมหาวิทยาลัยบูรพา

6

2553

สารคดี เชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7

2553

สารคดีเชิงข่าว “คน ไทยใจเกาหลี ฤาจะเป็นหมาลายเสือ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8

2553

สารคดีเชิง ข่าว “เมื่อสนามเด็กเล่น..เป็นสนามม้า”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9

2552

สารคดีเชิงข่าว “ภูทับฟ้า เมื่อชาวบ้านทวงภูเขาคืนจากเหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10

2551

ข่าว “วันนี้ของลุ่มน้ำสงคราม”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11

2550

สารคดีเชิงข่าว “ฤาไม้มะดันจะสิ้นทามห้วยทับทัน”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

2549

สารคดีเชิงข่าวเสียงร่ำไห้จากแม่น้ำชี

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13

2548

ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี ความคุ้มค่าบนความเสี่ยง

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14

2547

สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิในความรักให้แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15

2546

กลุ่มน้ำอัดเม็ด  2 องค์กรต่อต้านยาเสพติดโรค

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2429 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists