priligy reçete ile satılıyor mu priligy francais what damage does lasix do to kidneys buy priligy 30mg canada viagra mail order
Home

กรธ. จับมือสมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

AddThis Social Bookmark Button

 

กรธ. จับมือสมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมมือกันจัดอบรมโครงการ  “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”  ขึ้นที่สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ อาคาร เกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง  ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  และสื่อสังคมออนไลน์  ระดับผู้สื่อข่าวภาคสนาม  หัวหน้าข่าว  จนถึงบรรณาธิการข่าวรวม 46 คน

ในการนี้นายมงคล  บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหาร และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการโดยมีสาระสำคัญว่า  ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทสำคัญที่จะต้องเกี่ยวพันกับทุกองคาพยพของสังคม  ทั้งในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคน  จึงมีความจำเป็นที่สื่อมวลชนจะต้องติดตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการยกร่างรัฐธรรมนูญ  แต่ก็เข้าใจเหตุผลที่ กรธ. ชุดนี้ไม่เปิดให้สื่อเข้ารับฟังในกระบวนการยกร่างเหมือนคราวการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ 2550  เนื่องจากสถานการณ์ความเห็นแตกแยกในบ้านเมือง  ที่อาจนำประเด็นที่ยังไม่ตกผลึกไปขยายเพื่อหวังผลทางการเมือง  จึงได้ประสานให้มีการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการให้สื่อมวลชนเรียนรู้สาระสำคัญจากผู้ยกร่าง

 

นายมงคลกล่าวด้วยว่าในโอกาสที่ กรธ. เสร็จสิ้นภารกิจการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิบฉบับ  และสังคมกำลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกอย่างเข้มข้น  เพื่อให้  สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง  รอบด้าน  ไม่ถูกชักจูงด้วยเหตุผลทางการเมืองโดยง่าย  จนอาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  จึงขอสนับสนุนและประสานให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับรู้แนวคิดแนวทางจากมุมของผู้ยกร่างให้เกิดความรอบด้าน

 

ด้านนายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ. ) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญเกี่ยวกับทุกองคาพยพของบ้านเมือง  ยิ่งในช่วงปัจจุบันที่มีความตื่นตัวอย่างที่สุด  สื่อมวลชนเองก็สมควรจะรับรู้และเกิดความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดต่อไป  ผู้ยกร่างจะได้ไม่ถูกหาว่าหมกเม็ดกันในวันข้างหน้า  เพราะบทบัญญัติก็เขียนกันให้เห็นให้อ่านกันชัดแจ้ง  จะไปหมกเม็ดได้อย่างไร  หวังว่าหลังจากบรรยายและเปิดให้มีการซักถามถกอภิปรายแล้ว  สื่อมวลชนจะได้เกิดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้ร่างตามเนื้อหาที่ปรากฏ

 

“ในช่วงปีกว่า ๆ ข้างหน้านี้  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะถูกหยิบยกถึงบ่อยครั้ง  เพราะจะเป็นตัวชี้ขาด นำทาง บอกเล่าเก้าสิบว่าการดำเนินการแต่ละอย่างในบ้านเมืองถูกต้องหรือไม่  ควรจะไปยังไง  แก้ไขยังไง  หนีไม่พ้นต้องย้อนมาอ่าน  หากเราไม่มาอ่านหรือทบทวนก่อน  ถึงเวลานั้นเพิ่งจะมาอ่านก็จะไปตกอกตกใจทีหลัง”  ประธาน กรธ. กล่าว

 

โครงการอบรมครั้งนี้ในเวลาทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง  จัดในวันเสาร์ของเดือนธันวาคมเป็นเวลา 4 เสาร์แรก  หลังสูตที่นำมาบรรยายประกอบด้วยการอธิบายหมวดต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ  อาทิ  “การใช้สิทธิของประชาชนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ”  “การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี”  “มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  “กระบวนการได้มาและบทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ”  และ”ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญใหม่”  เป็นต้น  โดยผู้บรรยายประกอบด้วย กรธ. และผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้าน  เช่น นายวิชา  มหาคุณ  อดีต ป.ป.ช.  นายบรรเจิด  สิงคเนติ  คณะบดีคณะนิติศาสตร์  นิด้า  นายอธิคม  อินทภูติ  เลขาธิการศาลยุติธรรม   พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต.  เป็นต้น

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1737 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists