สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

AddThis Social Bookmark Button

h-9-2 / h-9-3 / h-9-4 / h-9-5 / h-10-2 / h-10-3 / h-10-4 / h-10-5 / h-10-6

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) กองบรรณาธิการเว็บ 20
2 H-9-3-26_ทฤษฎีสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 28
3 H-9-3-27_วารสารศาสตร์ ฉบับ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 23
4 H-9-3-28_วารสารศาสตร์ ฉบับ เรา เขาและคนอื่นๆ กองบรรณาธิการเว็บ 25
5 H-9-3-29_วารสารศาสตร์ ฉบับ เขาวานให้หนูเป็นชายขอบ กองบรรณาธิการเว็บ 22
6 h-10-5-14_เขียนข่าวให้เก่ง กองบรรณาธิการเว็บ 124
7 h-10-5-13_Media Monitor 2548-2558 กองบรรณาธิการเว็บ 132
8 h-10-5-12_ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ กรอบสำหรับประเมินการพัฒนาสื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 169
9 h-10-5-11_จริยธรรมสื่อ (Media Ethics) กองบรรณาธิการเว็บ 168
10 h-10-4-86_คุ่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว กองบรรณาธิการเว็บ 140
11 h-9-3-25_การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค กองบรรณาธิการเว็บ 383
12 h-10-5-10_เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ กองบรรณาธิการเว็บ 248
13 h-10-5-11_เจาะข่าว -สารคดีข่าวเชิงสืบสวนโดยนักข่าวภูมิภาค กองบรรณาธิการเว็บ 206
14 h-9-5-33_เสียงเล็กๆจากเด็กที่ถูกละเลย กองบรรณาธิการเว็บ 213
15 h-10-5-8_โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2) กองบรรณาธิการเว็บ 258
16 h-10-5-7_หลักวารสารศาสตร์ กองบรรณาธิการเว็บ 277
17 h-10-5-6_การสื่อข่าวเชิงสืบสวน กองบรรณาธิการเว็บ 237
18 h-10-5-5_เอกสารคำสอน หลักวารสารศาสตร์ (Principle of Journalism) กองบรรณาธิการเว็บ 258
19 h-10-5-3_ คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองบรรณาธิการเว็บ 333
20 h-10-5-4_ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย กองบรรณาธิการเว็บ 278
21 h-10-5-2_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ กองบรรณาธิการเว็บ 312
22 h-10-5-1_คู่มือการบริหารกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กองบรรณาธิการเว็บ 303
23 h-10-2-47_คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ กองบรรณาธิการเว็บ 399
24 h-10-4-85_คู่มือการรายงานการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองบรรณาธิการเว็บ 435
25 h-10-4-84_A Handy Companion for Journalists and Media Staff on Dangerous Assignments กองบรรณาธิการเว็บ 410
26 h-10-2-46_คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ กองบรรณาธิการเว็บ 382
27 h-10-2-45_มองความคิดผ่านเรื่องวิทย์ฯ ในสื่อไทย-สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ(สวส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 425
28 h-10-2-44_สตรีกับสื่อสาธารณะ-สถาบันวิชาการสื่อสารธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 445
29 h-10-4-83_หลักการบริหารจัดการคลื่นความถี่ยุคใหม่-Martin Cave , Chris Doyle, William Webb กองบรรณาธิการเว็บ 545
30 h-10-4-82_คู่มือการรายงานข่าวไอที กองบรรณาธิการเว็บ 966
 
หน้า 1 จาก 6

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน)

h-0-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) ผู้เขียน  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ โรงพิมพ์  สำนักพิมพ์ Openbooks ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1 ม.ค. 2549 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย

J-12-1-25_เบื้องแรกประชาธิปตัย บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ สมัย พศ. 2475-2500 เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2559     ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ

k-13-1-1_ธรรมดีที่พ่อทำ เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า เราลืมไปว่า คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีพระเจ้าอยู่หัว ...พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด ผู้เขียน   ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย จัดพิมพ์โดย   สำนักพิมพ์ดีเอ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯL-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน

L-14-4-27_ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชื่อผู้เขียน    ชมัยภร  แสงกระจ่าง จัดทำโดย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559 (จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯF-7-6-48_ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.๒๕๕๙

F-7-6-48_ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.๒๕๕๙ จัดทำโดย  สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย (ส.ป.ท.) ปีพิมพ์    พ.ศ. 2559 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯF-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis

F-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis ผู้เขียน  Marc  Saxer บรรณาธิการ  ปกป้อง  จันวิทย์ จัดทำโดย บ. โอเพ่นเวิลด์ส ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1571 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists