สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ห้องสมุดสมาคม H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

AddThis Social Bookmark Button

h-9-2 / h-9-3 / h-9-4 / h-9-5 / h-10-2 / h-10-3 / h-10-4 / h-10-5 / h-10-6

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2 กองบรรณาธิการเว็บ 4
2 h-10-5-17_คู่มือด้านสุขภาพจิต สำหรับสื่อมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 48
3 h-10-5-16_คู่มือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา กองบรรณาธิการเว็บ 51
4 h-10-5-15_การโกงบ้านกินเมืองประเทศไทยระดับวิจิตรศิลป์ (พ.ศ.2500 ถึง ปัจจุบัน) กองบรรณาธิการเว็บ 88
5 H-9-3-26_ทฤษฎีสื่อสารมวลชน กองบรรณาธิการเว็บ 94
6 H-9-3-27_วารสารศาสตร์ ฉบับ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 69
7 H-9-3-28_วารสารศาสตร์ ฉบับ เรา เขาและคนอื่นๆ กองบรรณาธิการเว็บ 88
8 H-9-3-29_วารสารศาสตร์ ฉบับ เขาวานให้หนูเป็นชายขอบ กองบรรณาธิการเว็บ 84
9 h-10-5-14_เขียนข่าวให้เก่ง กองบรรณาธิการเว็บ 169
10 h-10-5-13_Media Monitor 2548-2558 กองบรรณาธิการเว็บ 182
11 h-10-5-12_ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ กรอบสำหรับประเมินการพัฒนาสื่อ กองบรรณาธิการเว็บ 223
12 h-10-5-11_จริยธรรมสื่อ (Media Ethics) กองบรรณาธิการเว็บ 232
13 h-10-4-86_คุ่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว กองบรรณาธิการเว็บ 192
14 h-9-3-25_การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค กองบรรณาธิการเว็บ 495
15 h-10-5-10_เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ กองบรรณาธิการเว็บ 308
16 h-10-5-11_เจาะข่าว -สารคดีข่าวเชิงสืบสวนโดยนักข่าวภูมิภาค กองบรรณาธิการเว็บ 260
17 h-9-5-33_เสียงเล็กๆจากเด็กที่ถูกละเลย กองบรรณาธิการเว็บ 267
18 h-10-5-8_โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2) กองบรรณาธิการเว็บ 327
19 h-10-5-7_หลักวารสารศาสตร์ กองบรรณาธิการเว็บ 354
20 h-10-5-6_การสื่อข่าวเชิงสืบสวน กองบรรณาธิการเว็บ 293
21 h-10-5-5_เอกสารคำสอน หลักวารสารศาสตร์ (Principle of Journalism) กองบรรณาธิการเว็บ 327
22 h-10-5-3_ คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองบรรณาธิการเว็บ 393
23 h-10-5-4_ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย กองบรรณาธิการเว็บ 323
24 h-10-5-2_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ กองบรรณาธิการเว็บ 356
25 h-10-5-1_คู่มือการบริหารกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กองบรรณาธิการเว็บ 358
26 h-10-2-47_คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ กองบรรณาธิการเว็บ 451
27 h-10-4-85_คู่มือการรายงานการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองบรรณาธิการเว็บ 480
28 h-10-4-84_A Handy Companion for Journalists and Media Staff on Dangerous Assignments กองบรรณาธิการเว็บ 461
29 h-10-2-46_คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ กองบรรณาธิการเว็บ 443
30 h-10-2-45_มองความคิดผ่านเรื่องวิทย์ฯ ในสื่อไทย-สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ(สวส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 466
 
หน้า 1 จาก 6

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดh-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2

h-10-2-48_คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 2 ผลงานข่าว จากการลงพื้นที่ สนามชายขอบข่าวของสื่อมวลชนส่วนกลาง ผู้รวบรวมเนื้อหา   ชุติมา  นุ่นมัน และทีมคนชายข่าว สำนักพิมพ์  โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดf-8-4-39_โรดแมปปฏิรูปตำรวจ

f-8-4-39_โรดแมปปฏิรูปตำรวจ บรรณาธิการ   ปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัตร โรงพิมพ์    สำนักพิมพ์ต้นทาง   ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดf-8-4-38_ชีวิตพนักงานสอบสวน(โรดแมปปฏิรูปตำรวจ 2)

f-8-4-38_ชีวิตพนักงานสอบสวน(โรดแมปปฏิรูปตำรวจ 2) ผู้เขียน   พ.ต.ต. สุริยา  แป้นเกิด บรรณาธิการ   ปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัตร โรงพิมพ์    สำนักพิมพ์ต้นทาง   ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดe-6-6-40_1-รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(ฉบับที่ 1-3)

e-6-6-40_1-รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(ฉบับที่ 1-3) เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   ...
article thumbnailหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดe-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

e-6-6-40_อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) เจ้าของ กรมคุ้มครองสิทธิ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม

f-8-2-1_หุ่นน้ำเวียดนาม ผู้แต่ง   ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล จัดพิมพ์โดย  กองทุนอินทร์-สม  เพื่อการวิจัยทางมานุษยวิทยา ปีพิมพ์  ธันวาคม 2546 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1958 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists