is it egal to order viagra online online physician presciption cialis priligy venta en ecuador mail order canadian online viagra sales is it safe to buy cialis online from canada
Home
Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Phoca Gallery
2561-อบรม-เซฟตี้เทรนนิ่งปีที่ 9-เพิ่มทักษะทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ » 2561-07-26-safety92561-อบรม-เซฟตี้เทรนนิ่งปีที่ 9-เพิ่มทักษะทำข่าวความขัดแย้ง-ภัยพิบัติ » 2561-07-26-safety9 (59)
2560_5มี.ค.60-TJA 62nd Anniversary-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2560-03-05-dinnertalk2560_5มี.ค.60-TJA 62nd Anniversary-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2560-03-05-dinnertalk (53)
2559_5มี.ค.59-61ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-61st Anniversay TJA » 2559-03-05-dinner-talk2559_5มี.ค.59-61ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-61st Anniversay TJA » 2559-03-05-dinner-talk (49)
2558_5มีค. 58 60ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2558-03-05-dinnertalk2558_5มีค. 58 60ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2558-03-05-dinnertalk (49)
2557_22-23พย.57-การอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ » 2557-11-22-radio2557_22-23พย.57-การอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ » 2557-11-22-radio (38)
2557_2ธค.57กอล์ฟการกุศล 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ » 2557-12-02-goft-tja2557_2ธค.57กอล์ฟการกุศล 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ » 2557-12-02-goft-tja (40)
2556_4กันยายน2556-สัมมนาร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักนสพ.กับสมาคมนักข่าวเมียร์ม่า » 2556-09-04-mjaandtja2556_4กันยายน2556-สัมมนาร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักนสพ.กับสมาคมนักข่าวเมียร์ม่า » 2556-09-04-mjaandtja (28)
2556_5-7กรกฎาคม-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว » 2556-07-05-reporter2556_5-7กรกฎาคม-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว » 2556-07-05-reporter (108)
2556_23สิงหาคม-อบรม-เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง » 2556-08-23-camera-cannon2556_23สิงหาคม-อบรม-เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ความขัดแย้ง » 2556-08-23-camera-cannon (45)
2556_1-4สิงหาคม2556-การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง » 2556-08-04-saftytrainning2556_1-4สิงหาคม2556-การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง » 2556-08-04-saftytrainning (77)
2556-08-08-11_อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่16ประจำปี 2556 » 2556-08-08-11-pirab162556-08-08-11_อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่16ประจำปี 2556 » 2556-08-08-11-pirab16 (84)
2556_11พฤษภาคม2556 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ » 2556-05-11-tja-scholarship25562556_11พฤษภาคม2556 มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ » 2556-05-11-tja-scholarship2556 (58)
2556_2เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “โปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้าน ชะลอหรือไปต่อ” » 2556-05-02-rajdamnern-seminar2556_2เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “โปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้าน ชะลอหรือไปต่อ” » 2556-05-02-rajdamnern-seminar (16)
2556_11เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น (BRN)” » 2556-04-11-rajdamnern-seminar2556_11เมษายน56-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น (BRN)” » 2556-04-11-rajdamnern-seminar (13)
2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว” » 2556-04-04-rajdamnerntalk2556_4เมษายน56-ราชดำเนินสนทนา ครั้งที่ 1“ดับเพลิงหรือโหมไฟ สื่อไทยกับรายงานข่าว 3 จังหวัดชายแดนใต้ : ความท้าทายของคนทำข่าว” » 2556-04-04-rajdamnerntalk (21)
2556_9มีนาคม56-สัมมนาเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตร 2556_9มีนาคม56-สัมมนาเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับผู้บริหาร สื่อมวลชน" » 2556-03-09-asean-insentve (44)
2556_5มี.ค.56-วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-05_dinnertalk-tja2556_5มี.ค.56-วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-05_dinnertalk-tja (192)
2556_5มี.ค.56-ประชุมร่วมกันกับนักข่าวอาเซียน » 2556-03-05_Asean-reporter2556_5มี.ค.56-ประชุมร่วมกันกับนักข่าวอาเซียน » 2556-03-05_Asean-reporter (27)
2556_4มีนาคม56-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-04-annual-meeting2556_4มีนาคม56-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2556-03-04-annual-meeting (60)
2556_4มีนาคม56-ชี้แจงพิราบน้อยและมอบรางวัล ประจำปี 2555 » 2556-03-04-pirab-award25552556_4มีนาคม56-ชี้แจงพิราบน้อยและมอบรางวัล ประจำปี 2555 » 2556-03-04-pirab-award2555 (50)
2555_17-18พ.ย.55-อบรมเชิงปฏิบัติการปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ 6 » 2555-11-18-reportertowritter2555_17-18พ.ย.55-อบรมเชิงปฏิบัติการปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ 6 » 2555-11-18-reportertowritter (111)
2555_2-4พ.ย. 2555 อบรมเชิงปฎิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 » 2555-11-04-reporter2555_2-4พ.ย. 2555 อบรมเชิงปฎิบัติการชุมนุมนักข่าวประจำปี 2555 » 2555-11-04-reporter (78)
2555_28ต.ค.2555-การชี้แจงโครงการประกวดรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบอบรางวัล TJA Cyber Reporter » 2555-10-28-pirab-tjacyberreporter2555_28ต.ค.2555-การชี้แจงโครงการประกวดรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบอบรางวัล TJA Cyber Reporter » 2555-10-28-pirab-tjacyberreporter (49)
2555_25ต.ค.2555-ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 5 » 2555-10-25-little-pirab2555_25ต.ค.2555-ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 5 » 2555-10-25-little-pirab (33)
2555_27ต.ค.2555_หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน » 2555-10-27-china2555_27ต.ค.2555_หลักสูตรอบรมความรู้ภาษาจีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน » 2555-10-27-china (12)
2555-14ก.ย.55-ห้องเรียนสาธารณะ-จ.จันทบุุรี » 2555-09-14-tjaroom2555-14ก.ย.55-ห้องเรียนสาธารณะ-จ.จันทบุุรี » 2555-09-14-tjaroom (52)
2555_24-26ส.ค.55-การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ รายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” » 2555-08-24_26-saftytraining2555_24-26ส.ค.55-การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ รายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” » 2555-08-24_26-saftytraining (190)
2555-18-19ส.ค.55-พิราบ Fit & Firm รุ่น 3 » 2555-08-18_19-fitandfirm2555-18-19ส.ค.55-พิราบ Fit & Firm รุ่น 3 » 2555-08-18_19-fitandfirm (91)
2555-19ส.ค.55 ภาพถ่ายการสัมมนาปิดการอบรม-หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย » 2555-08-19-asean2555-19ส.ค.55 ภาพถ่ายการสัมมนาปิดการอบรม-หลักสูตรเสริมพลังความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย » 2555-08-19-asean (79)
2555_15 ส.ค. 2555-ภาพกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี » 2555-08-15-tjaroom2555_15 ส.ค. 2555-ภาพกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี » 2555-08-15-tjaroom (123)
2555_27ก.ค.55-ห้องเรียนสาธารณะ สื่อสารระบบสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี » 2555-07-27-tjaroom2555_27ก.ค.55-ห้องเรียนสาธารณะ สื่อสารระบบสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี » 2555-07-27-tjaroom (54)
2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒ » 2555-07-20-symposium2555_20ก.ค.55-ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒ » 2555-07-20-symposium (75)
2555_5-8ก.ค.55-อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย15 » 2555-07-05-pirab152555_5-8ก.ค.55-อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย15 » 2555-07-05-pirab15 (157)
2555_29 มิถุนายน 55 ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” » 2555-06-29-publicroom2555_29 มิถุนายน 55 ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” » 2555-06-29-publicroom (12)
2555_13พ.ค.55-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ปี 2555 » 2555-05-13-scholarship2555_13พ.ค.55-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ปี 2555 » 2555-05-13-scholarship (51)
2555_4 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงานเลี้ยงพิราบคืนรัง » 2555-03-04-tjameeting2555_4 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงานเลี้ยงพิราบคืนรัง » 2555-03-04-tjameeting (253)
2555- 4 มีนาคม 2555 ชี้แจงพิราบน้อย ปี 2554 » 2555-03-04-pirab2555- 4 มีนาคม 2555 ชี้แจงพิราบน้อย ปี 2554 » 2555-03-04-pirab (139)
2555- 5 มีนาคม 2555 วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2555-03-05-aniversary2555- 5 มีนาคม 2555 วันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย » 2555-03-05-aniversary (195)
2555-550104-15_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่น 5 » 2555-01-15-writter2555-550104-15_ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่น 5 » 2555-01-15-writter (144)
2554_28ธ.ค.2554-ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวประสบอุทกภัยมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก » 2554_12_28-tjahelp2554_28ธ.ค.2554-ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวประสบอุทกภัยมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก » 2554_12_28-tjahelp (51)
2554_17-18 ธันวาคม 2554 - คนข่าวมาขายของ » 2554_12_18-reporter2554_17-18 ธันวาคม 2554 - คนข่าวมาขายของ » 2554_12_18-reporter (601)
2554_26 กันยายน 2554-ราชดำเนินเสวนา “นโยบายดับไฟใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพ (Peace Talk)” » 2554-09-26-seminartja2554_26 กันยายน 2554-ราชดำเนินเสวนา “นโยบายดับไฟใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพ (Peace Talk)” » 2554-09-26-seminartja (19)
2554_16-20 กันยายน 2554-ต้อนรับนักข่าวกัมพูชา » 2554-09-20-cambodia2554_16-20 กันยายน 2554-ต้อนรับนักข่าวกัมพูชา » 2554-09-20-cambodia (52)
2554_3กันยายน2554-อบรมการทำแฟมืออาชีพสำหรับนักข่าว2554_3กันยายน2554-อบรมการทำแฟมืออาชีพสำหรับนักข่าว (129)
2554_26-28กันยายน2554-การอบรมการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง2554_26-28กันยายน2554-การอบรมการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรง (264)
2554_17สิงหาคม2554-อนาคต(นัก)ข่าวไทย ในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี2554_17สิงหาคม2554-อนาคต(นัก)ข่าวไทย ในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี (176)
2554_30ก.ค.2554-รวมพลนักข่าวโซเชียลมีเดีย2554_30ก.ค.2554-รวมพลนักข่าวโซเชียลมีเดีย (237)
2554_29ก.ค.2554-ห้องเรียนสาธารณะ-การทำข่าวสาธารณสุข2554_29ก.ค.2554-ห้องเรียนสาธารณะ-การทำข่าวสาธารณสุข (125)
2554_24กรกฎาคม2554-การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์2554_24กรกฎาคม2554-การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ (47)
2554_14-17กรกฎาคม2554-การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 142554_14-17กรกฎาคม2554-การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 14 (598)
2554_7 ก.ค. 54-การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ2554_7 ก.ค. 54-การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ (40)
2554_30มิถุนายน2554-แถลงการณ์ เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒2554_30มิถุนายน2554-แถลงการณ์ เรื่อง ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง ฉบับที่ ๒ (44)
2554_18-19มิถุนายน2554-ประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ2554_18-19มิถุนายน2554-ประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ (138)
2554_11มิ.ย2554-การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ2554_11มิ.ย2554-การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ (63)
2554_29พ.ค. 2554-สองสมาคมฯวิชาชีพสื่อจัดสัมมนาสื่อมวลชน “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย”2554_29พ.ค. 2554-สองสมาคมฯวิชาชีพสื่อจัดสัมมนาสื่อมวลชน “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย” (79)
2554_6-8พ.ค.2554-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 25542554_6-8พ.ค.2554-อบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2554 (485)
2554_3พ.ค.2554-กิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-World Press Freedom day2554_3พ.ค.2554-กิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก-World Press Freedom day (600)
2554_30เมษายน2554-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 25542554_30เมษายน2554-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2554 (72)
2554_24เมษายน2554-ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย-ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔-จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ?2554_24เมษายน2554-ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย-ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔-จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย ? (62)
2554_11เมษายน2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส2554_11เมษายน2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส (6)
2554_4มีนาคม2554-งานเลี้ยงพิราบคืนรัง2554_4มีนาคม2554-งานเลี้ยงพิราบคืนรัง (178)
2554_4มีนาคม2554-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25542554_4มีนาคม2554-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (66)
2554_4มีนาคม2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส2554_4มีนาคม2554-ประชุมชมรมนักข่าวอาวุโส (13)
2554_4มีนาคม2554-ชี้แจ้งผลรางวัลพิราบน้อยประำจำปี 25532554_4มีนาคม2554-ชี้แจ้งผลรางวัลพิราบน้อยประำจำปี 2553 (93)
2554_5มีนาคม2554-TJA 56th Anniversary-วันนักข่าว25542554_5มีนาคม2554-TJA 56th Anniversary-วันนักข่าว2554 (317)
2553_28ธันวาคม2553-ภาพการชุมนุมนักข่าวอาวุโส » 2553-12-28-eldter-reporter2553_28ธันวาคม2553-ภาพการชุมนุมนักข่าวอาวุโส » 2553-12-28-eldter-reporter (107)
2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ2553_17-19ธันวาคม2553-การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง" safety training » 2553-12-19-safetytraining (193)
2553_30ตุลาคม2553 กระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5 » 2553-10-30-pirab-primaryschool2553_30ตุลาคม2553 กระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5 » 2553-10-30-pirab-primaryschool (178)
2553_17สิงหาคม2553-สัมมนาหัวข้อ “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูก หลาน” นายอดัม คาเฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงาน » 2553-08-17-adam2553_17สิงหาคม2553-สัมมนาหัวข้อ “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูก หลาน” นายอดัม คาเฮน ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการประสานงาน » 2553-08-17-adam (53)
2553_4 มิ.ย 2553-นิทรรศการ 2553_4 มิ.ย 2553-นิทรรศการ "ชีวิต.. กลางสมรภูมิ" (55)
2553_4 มิถุนายน 2553-โครงการเติมกำลังใจนักข่าวภาคสนาม » 2553-06-04-reportermeeting2553_4 มิถุนายน 2553-โครงการเติมกำลังใจนักข่าวภาคสนาม » 2553-06-04-reportermeeting (481)
2552_8ตค52-เสวนาโต๊ะกลม-จุลสารราชดำเนิน » 2552_10_8seminar2552_8ตค52-เสวนาโต๊ะกลม-จุลสารราชดำเนิน » 2552_10_8seminar (15)
2552_6-9สค52-อบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น12-25522552_6-9สค52-อบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น12-2552 (19)
2552_18-19กค52-การอบรมอาสาสมัครปกป้องสิทธิ พิชิตการคุกคามสื่อ (ALERT NETWORK)2552_18-19กค52-การอบรมอาสาสมัครปกป้องสิทธิ พิชิตการคุกคามสื่อ (ALERT NETWORK) (36)
2552_21พค52-การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง บันทึกเหตุการณ์ชุมนุม 8-15 เม.ย.25522552_21พค52-การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง บันทึกเหตุการณ์ชุมนุม 8-15 เม.ย.2552 (17)
2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ  “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย” (10)
2552_18มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ  “ ประเด็นร้อนในรัฐธรรมนูญ ”2552_18มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ ประเด็นร้อนในรัฐธรรมนูญ ” (9)
2552_12มิย52-ราชดำเนินเสวนา-“รัฐธรรมนูญมาตรา 190: ปัญหาที่มีอยู่จริง หรือเพียงเกมส์การเมือง?”2552_12มิย52-ราชดำเนินเสวนา-“รัฐธรรมนูญมาตรา 190: ปัญหาที่มีอยู่จริง หรือเพียงเกมส์การเมือง?” (6)
2552_11มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”2552_11มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” (11)
2552_4มิย52-หัวข้อ “ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ”2552_4มิย52-หัวข้อ “ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ” (10)
2552_1มิย52-แถลงข่าวดอกไม้บานหลากสีที่กรุงเทพ2552_1มิย52-แถลงข่าวดอกไม้บานหลากสีที่กรุงเทพ (12)
2552_28พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ  “ ส.ส. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ”2552_28พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ ส.ส. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ” (12)
2552_27พค52-ราชดำเนินเสวนา“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?”2552_27พค52-ราชดำเนินเสวนา“การเข้าถึงยาของคนไทย ...ทำไมใช้ยาแพง?” (9)
2552_21พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน”2552_21พค52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “ รัฐธรรมนูญกับวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน” (11)
2552_18พค52-ปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๒2552_18พค52-ปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๒ (11)
2552_15พค52-ราชดำเนินเสวนา-“17 ปี 17 พฤษภา กับอนาคตการเมืองไทย”2552_15พค52-ราชดำเนินเสวนา-“17 ปี 17 พฤษภา กับอนาคตการเมืองไทย” (11)
2552_10พค52-ราชดำเนินเสวนา  ครั้งที่ 3/2552 “สิทธิเกษตรกร สิ่งที่หายไปใน พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ”2552_10พค52-ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 3/2552 “สิทธิเกษตรกร สิ่งที่หายไปใน พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ” (11)
2552_10พค52-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย2552_10พค52-พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (16)
2552_4พค52-ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง2552_4พค52-ร่วมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง (13)
2552_3พค52-วันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day-3 May)2552_3พค52-วันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day-3 May) (27)
2552_26เมษ52-ราชดำเนินเสวนา” ครั้งที่2/2552 เรื่อง “ถึงเวลา ประเทศไทย มี พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะได้หรือยัง?”2552_26เมษ52-ราชดำเนินเสวนา” ครั้งที่2/2552 เรื่อง “ถึงเวลา ประเทศไทย มี พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะได้หรือยัง?” (8)
2552_23เมย52-ประชุมเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย2552_23เมย52-ประชุมเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย (10)
2552_27มึค52-ราชดำเนินเสวนา-“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปกป้องหรือคุกคาม”2552_27มึค52-ราชดำเนินเสวนา-“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปกป้องหรือคุกคาม” (1)
2552_5กย52-ราชดำเินินเสวนา-ข่าวสืบสวน2552_5กย52-ราชดำเินินเสวนา-ข่าวสืบสวน (7)
2552_29-30สค52-พิราบ fit and firm2552_29-30สค52-พิราบ fit and firm (10)
2552_19สค.52-ห้องเรียนสาธารณะ-ฝึกนิสิตภาคเหนือเรียนรู้ข่าวเศรษฐกิจ2552_19สค.52-ห้องเรียนสาธารณะ-ฝึกนิสิตภาคเหนือเรียนรู้ข่าวเศรษฐกิจ (4)
2552_16-17กค52-การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน2552_16-17กค52-การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน (26)
2552_23เมษ52-ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ2552_23เมษ52-ยื่นจดหมายขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทยฯ (14)
2552_7เมย52-ราชดำเนินเสวนา-“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา”2552_7เมย52-ราชดำเนินเสวนา-“บำนาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา” (7)
2552_11มีค52ราชดำเนินเสวนา-คดีสิ่งแวดล้อมจาก มาบตาพุด ถึงแม่เมาะ ทางออกอยู่ตรงไหน?2552_11มีค52ราชดำเนินเสวนา-คดีสิ่งแวดล้อมจาก มาบตาพุด ถึงแม่เมาะ ทางออกอยู่ตรงไหน? (9)
2552-4มีค52-การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคม2552-4มีค52-การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคม (23)

 

 

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2041 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists