สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Folder Path: \ Downloads \

Folder: กลไกมาตรา41แห่งรัฐธรรมนูญ2540

folder.png

AddThis Social Bookmark Button

รายงานการศึกษาวิจัย
เรื่อง
กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540


โดย
รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ        หัวหน้าคณะผู้ศึกษาวิจัย
รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู                 ผู้ศึกษาวิจัย
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล        ผู้ศึกษาวิจัย
อาจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์        ผู้ศึกษาวิจัย
นายคนันท์  ชัยชนะ                  ผู้ศึกษาวิจัย
นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม         ผู้ช่วยวิจัย

เสนอต่อ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Files:

ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1409 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists