แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งอาเซียน-เพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานการ รณรงค์ประเทศไทย International Rivers

AddThis Social Bookmark Button

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.

09.00-12.00 น.

แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งอาเซียน

ความสำคัญของแม่น้ำโขงในอาเซียน, การใช้แม่น้ำโขงชองชาติในอาเซียน, การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง

โดย คุณเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานการ รณรงค์ประเทศไทย International Rivers

 

เอกสารประกอบ แม่น้ำโขง