f-8-5-2_พื้นที่ชุ่มน้ำ :บทเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม

AddThis Social Bookmark Button

รหัส f-8-5-2

ชื่อเรื่อง_พื้นที่ชุ่มน้ำ :บทเรียนรู้นโยบายสาธารณะเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม

ชื่อบรรณาธิการ  สนั่น ชูสกุล

จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, โครงการทานมูล มูลนิธิชุมชนอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปีพิมพ์   กันยายน พศ. 2549

สำนักพิมพ์ เดือนตุลา