cialis daily and diabetes cialis for daily use dosage still have ed lasix hemolysis dog having to up the lasix lasix water pill not working when generic daily dose cialis will be available
Home ห้องสมุดสมาคม

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

tja_logo.jpg
AddThis Social Bookmark Button

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูลด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์ จัดเก็บเอกสารหนังสือ ข่าวส่งเข้าประกวด หนังสือประจำปี วารสารวิชาชีพ และวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลระบบหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Q (ตามรายละเอียดด้านล้างนี้) พร้อมกับเลขแถว เลขชั้น และเลขลำดับหนังสือ ตัวอย่างเช่น A-1-1-2 หมายถึง หนังสือหมวด A อยู่แถวที่ 1 ชั้นที่ 1 เล่มที่ 2 เป็นต้น

วิธีการสืบค้นเอกสาร สามารถค้นหาหนังสือได้จากเว็บไซด์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (www.tja.or.th)  ในช่อง ค้นหา อยู่ทางซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์ คำค้นสามารถใช้ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แปล สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ โดยเขียนที่ช่องค้นหา (เขียนชื่อเต็มหรือ คำบางส่วนก็ได้) หรือหากท่านต้องการค้นผ่านหมวดหมู่หนังสือก็สามารถ นำเมาท์ไปคลิกดูตามหมวดตัวอักษร A-Q ได้

การขอใช้บริการ เนื่องจากเป็นห้องสมุดเฉพาะจึงต้องโทรประสานงานเข้ามาก่อน โทร. 02-668-9422  และเพื่อความสะดวกสืบค้นเอกสารผ่านหน้าเว็บจดรหัสหนังสือ จะสะดวกยิ่งขึ้น

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1603 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists