how to buy legitiment cialis online kamagra oral jelly box real fake what are the statistics for lasik side effects of lasix levitra soft online oral jelly kamagra 100mg kaufen
Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-2-2552-2_เปิดโปงอภิมหาโครงการไซโล-นายหน้าขายข้าวอคส. เอื้อจีจีเอฟมาเลเซีย-ฐานเศรษฐกิจ

B-4-2-2552-2_เปิดโปงอภิมหาโครงการไซโล-นายหน้าขายข้าวอคส. เอื้อจีจีเอฟมาเลเซีย-ฐานเศรษฐกิจ

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-2-2552-2

ชื่อข่าว_เปิดโปงอภิมหาโครงการไซโล-นายหน้าขายข้าวอคส. เอื้อจีจีเอฟมาเลเซีย

เจ้าของ-ฐานเศรษฐกิจ

ปีพิมพ์ พศ. 2552

 

"เปิดโปงอภิมหาโครงการไซโล-นายหน้าขายข้าวอคส. เอื้อจีจีเอฟมาเลเซีย"

กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

จากการติดตามไปร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล โดยนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ของทีมงานโต๊ะข่าวเกษตรการค้า กองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ เพื่อรายงานข่าวตามปกติ ในงานดังกล่าว นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ลุกขึ้นสอบถามปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่า เหตุใดประเทศไทยตั้งบริษัท จีจีเอฟของมาเลเซีย เป็นตัวแทนขายข้าวของรัฐบาลไทยในตลาดโลก ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถชี้แจงได้ในวันนั้น

ทีมข่าวโต๊ะเกษตรการค้าจึงรายงานข่าวดังกล่าวเป็นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 11-14  ตุลาคม 2552 เนื่องจากเห็นว่า อาจกระทบต่อกลไกการค้าข้าวไทยในตลาดโลกได้ จากนั้น”ฐานเศรษฐกิจ” ได้ติดตามตรวจสอบความเป็นมาของโครงการดังกล่าวในทางลึกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งยิ่งติดตามรายงานข่าวยิ่งพบข้อพิรุธโครงการนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

นายยงยศ ปาละนิติเสนา รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) หน่วยงานต้นเรื่อง ที่ทำสัญญาให้บ.จีจีเอฟ(ไทยแลนด์) เข้าร่วมการงานในโครงการจัดหาไซโลเก็บข้าวของอคส. อ้างว่า หลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนโครงการจำนำ เป็นโครงการประกันรายได้แล้ว ภาระกิจอคส.จะน้อยลง จึงจำเป็นต้องหาธุรกิจเลี้ยงตัวเอง จึงทำโครงการจัดหาสถานที่เก็บข้าวคือไซโลขึ้น และคัดเลือกบริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดหาไซโล

หลังจากนั้น อคส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 โดยมีบริษัท จีจีเอฟ  มาเลเซีย (GGF Gloden House Sdn.Bhd.)ร่วมด้วย

ในบันทึกข้อตกลงมีสาระสำคัญ 5 ข้อคือ 1.จีจีเอฟ (ไทยแลนด์)จะจัดสร้างไซโล 10 แห่ง ความจุรวม 2 ล้านตันในพื้นที่ 10 จังหวัดให้กับอคส. 2.ในกรณีที่อคส.ดำเนินโครงการรัฐบาลหรือธุรกิจของอคส.เอง อคส.เป็นผู้มีสิทธิ์รายแรกที่จะเช่าไซโลอัตราค่าเช่า 41 บาทต่อตันต่อเดือน 3.จีจีเอฟมาเลเซีย เป็นนายหน้าขายข้าวให้กับอคส.โดยมีสิทธิ์ซื้อข้าวจากอคส.เป็นรายแรก และอคส.จะมีส่วนลดให้ 25%ของราคาเอฟโอบีที่กำหนดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ วันสั่งซื้อ 4.จีจีเอฟมาเลเซียจะสนับสนุนทุนซื้อข้าวให้กับอคส.และ5. อคส.ได้คอมมิชชั่นค่าขายข้าวของจีจีเอฟมาเลเซียร้อยละ 2 โดยที่ในการประกาศจัดหาไซโลไม่มีเงื่อนไขการให้คู่สัญญาได้สิทธินายหน้าขายข้าวแต่อย่างใด

ทีมข่าวเกาะติดตรวจสอบในสองส่วนคือ ส่วนของการเป็นนายหน้าขายข้าว ของจีจีเอฟ มาเลเซีย นำบันทึกข้อตกลงร่วม 3 ฝ่ายมาศึกษา พบข้อพิรุธหลายประการ อาทิ ให้อคส.ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากจีจีเอฟ มาเลเซีย 2 % ต่างจากธรรมเนียมในวงการค้าข้าว ที่เจ้าของข้าวต้องเป็นผู้จ่ายคอมมิชชั่นให้กับนายหน้า หรือในการรับฝากข้าว อคส.ซึ่งเป็นข้าวนโยบายรัฐบาล จีจีเอฟ (ไทยแลนด์)จะได้รับค่าฝากเก็บถึงปีละ 3หมื่นล้านบาท  เป็นการทำข้อตกลงให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ส่วนการจัดหาไซโลนั้น ได้ศึกษาสาระประกาศ ระบุจัดหาไซโลขนาดความจุแห่งละ 2 แสนตัน ซึ่งในวงการประเมินว่าต้องใช้เงินลงทุนเฉพาะไซโลไม่รวมค่าที่ดินแห่งละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท จำนวน 10 แห่งใช้เงินลงทุน 5,000-10,000 ล้านบาท  ขณะที่บริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์) คู่สัญญาอคส.ในโครงการนับหมื่นล้านบาทนี้ พบว่ามีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท อีกทั้งผู้ถือหุ้นส่อเป็นนอมินี

ขณะเดียวกันยังพบภาพข่าวสังคมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายระหว่างอคส. จีจีเอฟ ไทยแลนด์ และ จีจีเอฟ มาเลเซีย มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งที่โครงการใหญ่ระดับนี้กลับไม่มีนายกฯหรือรัฐมนตรีพาณิชย์เข้าร่วมแต่อย่างใด ต่อมาจึงพบว่า ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทจีจีเอฟ ไทยแลนด์ หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วนั้น มีความใกล้ชิดนายสมศักดิ์ อาทินายสุวิช ชมพูนุชจินดา  อดีตเป็นรองเลขาธิการพรรคมัชฌิมาธิปไตย ที่มี นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภรรยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นเลขาธิการพรรค

การเดินหน้ารายงานข่าว “เปิดโปงอภิมหาโครงการไซโลอคส.เอื้อประโยชน์จีจีเอฟมาเลเซีย”ครั้งนี้  ได้รับความสนใจจากสื่อต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตลอดจนคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) ต่างร่วมตรวจสอบโครงการนี้อย่างกว้างขวาง และมีข้อสรุปในเชิงเห็นค้านการดำเนินโครงการนี้ของอคส.กันถ้วนหน้า

1.คณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาฯ ตั้งข้อสังเกตและข้อท้วงติงการดำเนินการของอคส.ครั้งนี้ รวมทั้งเห็นว่า อคส.เป็นหน่วยงานของรัฐ การให้จีจีเอฟมาเลเซียเป็นนายหน้าขายข้าวให้นั้น เป็นการทำธุรกิจแข่งกับเอกชน ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 84

2.คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.)ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตรวจสอบว่า อคส.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ มีอำนาจดำเนินโครงการนี้หรือไม่  และ

3.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าสอบสวนและสรุปผลว่า เจ้าหน้าที่อคส.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริต กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา มุ่งไม่ให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ช่วยเหลือเอื้อให้บริษัทจีจีเอฟ ไทยแลนก์ได้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีส่วนรวมกับบริษัทจีจีเอฟ มาเลเซีย ทำให้ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา อันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 3,4,7,10,11,12 บริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์)กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพ.ศ. 2552มาตรา 8(3) และได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไปแล้ว

การตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” อย่างเข้มข้น ยังผลให้บริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินีของบริษัท จีจีเอฟ มาเลเซีย ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท ขณะเดียวได้ทำหนังสือขอยกเลิกการเป็นนายหน้าขายข้าวให้กับอคส. ล่าสุดผู้บริหารจีจีเอฟ มาเลเซีย แฉว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่มาสอบสวนคดีนี้พยายามเรียกสินบน แต่นายธาริต เพ็งดิต อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตอบโต้กลับว่า มีความพยายามเสนอให้สินบนกับกับดีเอสไอเป็นมูลค่าถึง 50 ล้านบาท จนเรื่องบานปลายออกไปอีก

..................................................................

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1625 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists