can i take 120 mg of lasix can be taken in one dau cialis 2.5 mg daily generic lasix pot how long does it take lasix to reduce edema lasix for plueral effusion can 20mg cialis be taken daily
Home ห้องสมุดสมาคม B-เอกสารผลงานข่าวประกวดประเภทต่างๆ B-4-3-2553-16_แฉเงื่อนงำยก “อ่างพระราชดำรำเชียงราย” ให้นายทุนฝรั่ง-ASTVผู้จัดการรายวัน

B-4-3-2553-16_แฉเงื่อนงำยก “อ่างพระราชดำรำเชียงราย” ให้นายทุนฝรั่ง-ASTVผู้จัดการรายวัน

AddThis Social Bookmark Button

รหัส B-4-3-2553-16

ชื่อเรื่อง_แฉเงื่อนงำยก “อ่างพระราชดำรำเชียงราย” ให้นายทุนฝรั่ง

เจ้าของ-ASTVผู้จัดการรายวัน

ปีพิมพ์ พศ. 2553

 

แฉเงื่อนงำยก “อ่างพระราชดำรำเชียงราย” ให้นายทุนฝรั่ง

กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

“อ่างเก็บน้ำห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เนื้อที่ 774 ไร่ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย ที่มีการก่อสร้างขึ้นตามมติครม.ปี 2524 เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการประมงของชาวบ้านอย่างน้อย 4 หมู่บ้านในตำบลห้วยสัก

แต่ต่อมาได้ถูกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก (อบต.ห้วยสัก) ในยุคที่มีนายประเสริฐ กายาไชยเป็นนายก เสนอให้นายวรเกียรติ สมสร้อย อดีตผู้ว่าฯ เชียงราย (ในขณะนั้น) อนุมัติให้บริษัท แบ๊ค-อาร์ แพลนเน็ต เวคบอร์ด จำกัด

ดำเนินการก่อสร้างโครงการคอมเพล็กซ์กีฬา “กลีซ” ในอ่างดังกล่าว เป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 โดยไม่มีการระบุถึงผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐ หรือชุมชนในพื้นที่ใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ จนไม่สามารถประกอบอาชีพการประมงได้ตามปกติ ปลาไม่สามารถวางไข่ได้ เนื่องจากมีการนำน้ำลงให้บริการเล่นสกีน้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ รวมไปถึงประปกใน 4 หมู่บ้านของต.ห้วยสัก คือ หมู่ 3  หมู่ 4 หมู่5 และหมู่ 27 ก็อยู่ในสภาพขุ่นข้นใช้ไม่ได้ ขณเดียวกัน บริษัทเอกชนยังได้กันพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็นเขตส่วนบุคคล ห้ามคนภายนอกเข้าอีกด้วย ทั้งที่เป็นสถานที่สาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์มานาน

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านโดยรอบอ่างเก็บน้ำ ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น กระทั่งมีการถวายฎีการ้องทุกข์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 และสำนักราชเลขาธิการได้ลงเลขรับที่ 5307 วันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 15.31 น. ก่อนที่จะแจ้งต่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือที่ รล 0005-4/609 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือถวายฎีกา

กระทั่งนำไปสู่การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ กปร. และชลประทานจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ซึ่ง “ASTVผู้จัดการ” ได้ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผ่านสื่อในเครือทั้งหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง และพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอบต.ห้วยสัก-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ขณะนั้น) ได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้อย่างมีเงื่อนงำ

จนกระทั่ง อธิบดีกรมชลประทานได้ออกประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 “ห้ามใช้เรือในอ่างเก็บน้ำห้วยสักตามพระราชดำริ” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ขณะที่ชลประทานจังหวัดเชียงราย ก็ได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองเชียงราย ดำเนินคดีต่อบริษัทเอกชน ที่ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 พนักงานสอบสวนสรุปความเห็นสั่งฟ้องต่ออัยการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอัยการ

การเสนอข่าวชิ้นนี้ เป็นการเสนอข่าวเงื่อนงำการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านตำบลห้วยสัก ที่ต้องพึ่งพิงอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ในการดำเนินชีวิตอย่างยาวนาน จนนำไปสู่การตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อนำอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ คืนให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หลักอยู่ในขณะนี้ได้

 

 

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k-12-5-19_คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าของ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2560   ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ

k-12-5-20_ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เจ้าของ  ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ โ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯk-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

k-12-5-21_ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เจ้าของ   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โรงพิมพ์  บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) ปีพิมพ์  พศ. 2559   ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1599 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists