Home ห้องสมุดสมาคม D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา

D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา

AddThis Social Bookmark Button

d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 D-6-3-40-41_คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เรื่อง นโยบายรัฐบาลกับอนาคตอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 2605
62 D-6-3-39_เอกสารประกอบการสัมมนาประเทศไทยจะเสียอะไรถ้ากฎหมายอีคอมเมิร์ซไม่คืบ กองบรรณาธิการเว็บ 2123
63 D-6-3-38_การเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 รายงานข่าวเลือกตั้ง อย่างไรให้การเมืองไทยปฏิรูป กองบรรณาธิการเว็บ 1887
64 D-6-3-33-37_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กองบรรณาธิการเว็บ 2161
65 D-6-2-1-17_การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ทิศทางโทรทัศน์ไทยในทศวรรษหน้า กองบรรณาธิการเว็บ 1971
66 D-6-2-18-22_เอกสารประกอบ การสัมมนา "จับชีพจรกรุงเทพฯ : ข่าวสารเพื่อชุมชนและคนเมือง" กองบรรณาธิการเว็บ 2010
67 D-6-2-27-29_ร่างคู่มือการรายงานข่าวความสัมพันธ์ ไทย-ลาว "ไทยบ่อฮู้ซาวลาวไม่รู้ยี่สิบ" กองบรรณาธิการเว็บ 2283
68 D-6-2-30-34_กึ่งทศวรรษชมรมนักข่าิวสิ่งแวดล้อม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1899
69 D-6-1-1_Protection Seminar for Exiled Burmese Journalists กองบรรณาธิการเว็บ 2106
70 D-6-1-2-3_โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กองบรรณาธิการเว็บ 2635
71 D-6-1-4_โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) กองบรรณาธิการเว็บ 1850
72 D-6-1-5_บันทึกการเดินทางร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเหนือ อีสาน จรดใต้ กองบรรณาธิการเว็บ 1928
73 D-6-1-6_เอกสารรายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขา หนังสือพิมพ์ ปี 2550 กองบรรณาธิการเว็บ 2409
74 D-6-1-7_เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูหลังสีนามิในมิติสังคมและมนุษย์ กองบรรณาธิการเว็บ 2106
75 D-6-1-8_เค้าโครงแผนแม่บทพัฒนาการเมืองโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย กองบรรณาธิการเว็บ 2187
76 D-6-1-9_รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่สวนผึ้ง โครงการเด็กไร้รัฐ กองบรรณาธิการเว็บ 2677
77 D-6-1-10_บทความวิชาการประำำำกอบการสัมมนา"รัฐบาลโปร่งใสมิติใหม่แห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน สิทธิของบุคคลในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ อิสระของข่าวสาร กองบรรณาธิการเว็บ 2287
78 D-6-1-11,18_สรุปบรรยายการสัมมนาประจำปี เรื่อง องค์การพัฒนาเอกชนไทยรุกไปข้างหน้ากับงานพัฒนาด้านเอดส์ กองบรรณาธิการเว็บ 1988
79 D-6-1-13_รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การยูเนสโกในสหัสวรรษใหม่ กองบรรณาธิการเว็บ 2070
80 D-6-1-14_เอดส์ : การต่อสู้และความหวังการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 9 กองบรรณาธิการเว็บ 2068
 
หน้า 4 จาก 8

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2736 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn