Home ห้องสมุดสมาคม D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา

D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา

AddThis Social Bookmark Button

d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 D-6-1-15_เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาิธิการด้านผู้สูงอายุในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กองบรรณาธิการเว็บ 2240
82 D-6-1-16_ONEC FORUM ครั้งที่ 2/2540 "คณิตศาสตร์ของเด็กไทยในเวทีโลก กองบรรณาธิการเว็บ 1941
83 D-6-1-17_สรุปย่อ : รายงานการปฏิรูปการศึกษา กองบรรณาธิการเว็บ 2417
84 D-6-1-19-33_การปฎิรูปการศึกษาเพื่อการยกเครื่องทางปัญญาของประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1935
85 D-6-1-20_รายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข กองบรรณาธิการเว็บ 1976
86 D-6-1-21_รวมบทความวิชาการ ประำจำปี พศ. 2549 ครั้งที่ 2 กองบรรณาธิการเว็บ 2204
87 D-6-1-22_สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์หัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง กองบรรณาธิการเว็บ 1899
88 D-6-1-23_รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2542 กองบรรณาธิการเว็บ 2025
89 D-6-1-24_การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสัญญา ซื้้อขายสินค้าทางพาณิชย์และรูปแบบเนื้อหาของกฎหมายที่เหมาะสม, ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าทางพานิชย์ , ร่างพระราชบัญญัติแฟ็กเตอริง กองบรรณาธิการเว็บ 2808
90 D-6-1-25_รวมมติและข้อเสนอ จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พศ. 2551 กองบรรณาธิการเว็บ 1966
91 D-6-1-26_รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์สำคัญอย่างไรกับคนทุกวัยทุกเพศ กองบรรณาธิการเว็บ 2321
92 D-6-1-31_เอกสารประกอบการสัมมนาวาทีเรื่อง เศรษฐกิจไทยฟื้นจริงหรือฟุบยาว กองบรรณาธิการเว็บ 1890
93 D-6-1-34_สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง แนวคิด ทิศทาง และแผนการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ่ห่งชาติ ฉบับที่8 กองบรรณาธิการเว็บ 2040
94 D-6-1-32_เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย กองบรรณาธิการเว็บ 2231
95 D-6-1-35_สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กองบรรณาธิการเว็บ 1909
96 D-6-1-36_การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 10 กำหนดการผลงานวิชาการ บทคัดย่อ กองบรรณาธิการเว็บ 2878
97 D-6-1-37_รายงานผลการประชุมปรึกษาหารือในการสะท้อนเสียงของเยาวชนต่อประเด็นเอสไอวีเอดส์ประเทศไทย กองบรรณาธิการเว็บ 1924
98 D-6-1-38_คู่มือประกอบการสมัครขอรับทุนในปี พศ. 2548 ทุนมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย กองบรรณาธิการเว็บ 2066
99 D-5-4-42_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการอบรมวิชาการหนังสือพิมพ์ รุ่นที่ 1 กองบรรณาธิการเว็บ 2426
100 D-5-4-26_เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" กองบรรณาธิการเว็บ 2192
 
หน้า 5 จาก 8

ห้องสมุดสมาคม-แบบโชว์ภาพ

article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-39 คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า

  f-8-1-39    คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า    
สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล (แปล)    
สำนักพิมพ์เกรทไอเดีย  
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯf-8-1-38 คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation

  f-8-1-38    คิดอย่างไรใหญ่ อย่างอิสราเอล : Start-up Nation
ปาฎิหาริย์ความสำเร็จทางเศรษฐกิจอิสราเอล

Dan Senor และ Saul Singer เขียน  
ประภัสสร เสวิกุล แปล    
นามมีบุ๊คส...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯJ-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา

J-11-6-7,c1-3 ปริซึมของภาพถ่าย:การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์6 ตุลา Prism of Photography : Dispersion of Knowledge and Memories of the 6th October Massacre ดร. ธนาวิ โชติประ...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-19_พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ

h-10-5-19    พื้นฐานการทำข่าวการคิดและวิธีการ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มสาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนข่าว ประเด็นข่าว ข่าว การทำข่าว การเข...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯh-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ

h-10-5-18_พื้นฐานการถ่ายรูปฝึกให้มีสายตาอย่างช่างภาพ วิรัชต์ แสงดาวฉาย กลุ่มงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 ฝึกถ่ายรูปให้มีสายตาเหมือนช่างภาพ ถ่ายรูป เทคนิคการถ่า...
article thumbnailหนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯj-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕

j-11-6-2_เรื่องระเคืองเบื้องพระบาท ร.๕ รวมเล่มบันเทิงสารคดีเขียนโดย  หม่อมหลวง ชัยนิมิตร นวรัตน จากคอลัมน์ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" ในนิตยสารสกุลไทย พิมพ์ครั้งที่ 2  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2560 ...

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2628 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn