Home ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ 10 องค์กรสมาพันธ์ นสพ.ระดมต้านกฎหมายคุมสื่อ

10 องค์กรสมาพันธ์ นสพ.ระดมต้านกฎหมายคุมสื่อ

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

 

10 องค์กรสมาพันธ์ นสพ.ระดมต้านกฎหมายคุมสื่อ

10 องค์กรสื่อ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นัดรวมพลังพร้อมกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ 29 ม.ค.ต้านกฎหมายควบคุมสื่อ ที่สปท.กำลังผลักดัน ชี้เนื้อหาหวังควบคุมแทรกแซงสื่อชัด

 

ในการประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันนี้(24 ม.ค.2559) ซึ่งมีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณา เรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ... ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ได้ดำเนินการยกร่างขึ้น เพื่อดำเนินการส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น

 

ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 10 สมาคม ได้หารือถึงเนื้อหาสาระในร่างกฏหมายฉบับนี้ โดยเห็นว่ามิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชน โดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ  ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงมีมติคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ พร้อมทั้งจะร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวคัดค้านและร่วมกันแถลงจุดยืนกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ ที่มีการนัดหมายระดมพลังต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ สมาคมนักข่าวฯ(ตรงข้าม ร.พ.วชิระ) ถนนสามเสน พร้อมกันนี้ สมาพันธ์ฯได้ทำหนังสือเชิญชวนสมาชิกนักข่าวและช่างภาพทั่วประเทศทั้ง 10 องค์กรสื่อให้เข้าร่วมแสดงพลังในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

 

ทั้งนี้เนื้อหา ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ...ที่สปท.กำลังจะผลักดันออกมา จะกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นมากำกับดูแลสื่อมวลชนทั้งหมด โดยมีอำนาจหน้าที่ที่จะขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ โดยคณะกรรมการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินี้จะมีตัวแทนรัฐระดับปลัดกระทรวงถึง 4 กระทรวงร่วมเป็นกรรมการด้วย อันจะเป็นช่องทางให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงสื่อได้

 

สำหรับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 10 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

 

ดาวโหลด ข่าวสมาพันธ์ พีดีเอฟ

แบบเอกสารเวิร์ด

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn