cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg cialis daily and bph kamagra oral jelly price cialis apotheke online buy cialis online with bitcoin where to buy lasix furosemide

ททท.หนุน”สื่ออาเซียน”บูมท่องเที่ยว”ไทย-ลาว”

AddThis Social Bookmark Button

ททท.หนุน”สื่ออาเซียน”บูมท่องเที่ยว”ไทย-ลาว”

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวลาว และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน(การท่องเที่ยวไทย-ลาว) เชิญสื่ออาเซียนและจีนรวม10ประเทศ ทัศนศึกษาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยและลาวไปโปรโมทในแต่ละประเทศ

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เปิดเผยว่า สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ สมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้จัดโครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว) ขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย.2561 ตามแผนปฏิบัติการ 2561-2562 ที่ประกาศในการประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่ กทม.เมื่อเดือน ม.ค.2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน+3 โดยเชิญสื่อมวลชนในอาเซียนและจีน รวม 10 ประเทศ มาร่วมโครงการ เพื่อทัศนศึกษาพื้นที่ภาคการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว โครงการนี้จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ วันที่ 18 มิ.ย.เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.ได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นสื่อมวลชนที่ร่วมโครงการจะได้ทัศนศึกษาด้านการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมในกทม.,จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.อุดรธานี, จ.หนองคาย และข้ามไปทัศนศึกษาพื้นที่ที่ สปป.ลาว โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บมจ.ช.การข่าง, สายการบินไทยแอร์เอเชีย,บางกอกแอร์เวย์ สมาคมภัตตาคารไทยและโรงแรมเอเชีย และหลังเสร็จสิ้นโครงการสื่อมวลชนจะกลับไปเขียนรายงานข่าวเผยแพร่ในประเทศของตัวเอง” นายดำฤทธิ์กล่าว