what to take with lasix potassium viagra gold brand priligy argentina levitra canada online lasix is not a diuretic cialis for daily use copay assistance

หนังสือพิมพ์ปักกิ่งรายวัน ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย

AddThis Social Bookmark Button

หนังสือพิมพ์ปักกิ่งรายวันให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานหนังสือพิมพ์ปักกิ่งรายวัน (Beijing Daily) โดยคุณเซ่า เจิ้นจวิน (Shao Zhenjun) รองบรรณาธิการสำนักงานหนังสือพิมพ์ปักกิ่งรายวัน พร้อมด้วยคุณหวัง หยวน (Wang Yuan) รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสาร แผนกนานาชาติ คุณหลี่ ซือหยวน (Li Siyuan) รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสาร แผนกนานาชาติ นสพ.ปักกิ่งอีฟวินิ่งนิวส์ และคุณเหมา จิง (Mao Jing) ผู้อำนวยการเว็บไซต์ปักกิ่งเดลี่ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย ที่นำโดยคุณมงคล บางประภา อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฐานะหัวหน้าคณะ ในโอกาส มาเยือนปักกิ่ง ชิงเต่า ระหว่าง 20 - 26 ต.ค. ตามโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างสมาคมนักข่าวจีนและสมาคมนักข่าวฯไทย

สำหรับหนังสือพิมพ์ปักกิ่งรายวัน บริหารงานโดยกลุ่มบริษัท ปักกิ่ง เดลี่ มีองค์กรทั้งหมด 67 แห่ง โดยเป็นหน่วยฝ่ายบริหาร 10 แห่ง และงานด้านข่าวสารกว่า 46 แห่ง โดยมีขอบข่ายการทำงานในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ และการโฆษณา ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ปักกิ่งเดลี่เริ่มให้ความสำคัญกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้นจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะผู้บริโภคสื่อเองเริ่มมีการปรับตัว ทำให้ นสพ.ปักกิ่งรายวันได้เปิดใช้บริการในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่ประขาชนสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร คลิปต่างๆ เข้ามายังสำนักพิมพ์เพื่อคัดเลือกในการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ได้อีกด้วย