Home ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ หนังสือวันนักข่าว2562 #นิเทศศาสตร์ Never Die

หนังสือวันนักข่าว2562 #นิเทศศาสตร์ Never Die

AddThis Social Bookmark Button

ท่ามกลางบรรยากาศที่ “อุตสาหกรรมสื่อ” มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital disruption) ที่ทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนกรรมกรข่าวต้องปรับตัวเพิ่มความรวดเร็วฉับไวทำงานแข่งกับเวลา แต่ต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

อีกด้านหนึ่งที่สำคัญต่อวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั่นคือสถาบันการศึกษาที่แต่ละปีทำหน้าที่ผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อของประเทศและเมื่ออุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยนสถาบันการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ด้วยเหตุนี้กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าวประจำปี 2562 จึงได้ทำการสุ่มสำรวจสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 18 แห่งภายในเวลาอันจำกัดเพื่อติดตามดูว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะสือยุคปัจจุบันหรือมีทิศทางในอนาคตอย่างไร

นอกจากนั้นแล้วทั้ง 18 สถาบันนักวิชาการนักวิชาชีพนักศึกษามีข้อเสนอแนะหรือมีความคาดหวังต่อวงการวิชาชีพอย่างไรติดตามอ่านรายละเอียดได้จาก “นิเทศศาสตร์ Never Die" หนังสือรายงานประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แจกในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม 2562

(บทบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว โดย น.รินี เรืองหนู)

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1990 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn