does cialis daily work donde comprar priligy en guatemala potassium loss with lasix missed dose of lasix what can you give instead of lasix
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ข่าวการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

ข่าวการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

AddThis Social Bookmark Button

นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2554  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำข่าวเชิงสืบสวน สอบสวน  โดยมีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์  วิทยุ และโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวน  27 คน  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา!

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1852 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists