Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ข่าวการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

ข่าวการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

AddThis Social Bookmark Button

นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2554  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำข่าวเชิงสืบสวน สอบสวน  โดยมีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์  วิทยุ และโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวน  27 คน  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา!

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1053 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn