7 ก.ค. 54-บรรยายแลกเปลี่ยน-การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา
จัดบรรยายพิเศษ  โดย Mr. Ralph J. Begleiter
ผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารด้านรัฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา
อดีตผู้สื่อข่าวซี.เอ็น.เอ็น.

“การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ”
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
(มีแปลภาษาไทย-ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สำหรับผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อมายัง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย
โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ E-mail:reporter@inet.co.th

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.