priligy dapoxetina lasix sid effects thailand brand of viagra lasix ferosemide buy levitra online legally will cialis daily lower blood pressure

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีน

AddThis Social Bookmark Button

 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีน

นางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายบัญญัติ คำนูญวัฒน์  คุณบัญญัติ คำนูญวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับทุนไปประเทศจีนจำนวน 2 คือ ได้แก่ นางสาว เสาวลักษณ์ ปึงทมวัฒนากูล(นสพ.คมชัดลึก) และ 2. นางสาวมยุรีย์  สุขยิ่งเจริญวงศ์  (นสพ.เดอะเนชั่น)  ส่วนสำรอง 3 อันดับ ประกอบด้วย 1. นางสาวสุมนชยา  จึงเจริญศิลป์ (นสพ.สยามรัฐ) 2. นางสาวกิรณา  อินทร์ชญาณ์ (นสพ.ไทยรัฐ) และ 3. นายอาคม ไชยศร (นสพ.คมชัดลึก)  เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555