Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ 30ส.ค.57-ภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ"

30ส.ค.57-ภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ"

AddThis Social Bookmark Button

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ"

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมกับ นักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ" เมือวันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซร์ จ.นครปฐม

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

สัมมนาเชิงปฏิบิติการ

“ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

วันศุกร์ที่ 29- วันเสาร์ที่  30 สิงหาคม 2557 
ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม


วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม

16.00 น.                       ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

18.00 น.                       อาหารเย็น

19.00 น.                  บรรยาย “กลไกการกับกำกับดูแลของสื่อ”

โดย นายธิปไตร แสละวงศ์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

20.00 น.                  สนทนา “สภาพปัญหาของคุณภาพของนักข่าวกับการอภิวัฒน์สื่อ”


วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม

07.00 น.                       อาหารเช้า

09.00 น.                  ระดมความคิดเห็น

“แผนยุทธศาสตร์ เสนอโครงการ และนำเสนอรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดย ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

12.00 น.                       อาหารกลางวัน

13.00 น.                  ระดมความคิดเห็น  (ต่อ)

“แผนยุทธศาสตร์ เสนอโครงการ และนำเสนอรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

15.00 น.                  สรุปการสัมมนา มอบหมายภารกิจ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2003 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn