Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าวฯจัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว”

สมาคมนักข่าวฯจัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว”

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว” ร่วมกับ นางพิริยาภรณ์ ธรรมามารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   สมาคมฯในฐานะประธานโครงการร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักข่าวที่เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐ คน  เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3479 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists