cialis 20mg buy online lasix with fluid bolus furosemide (lasix) and is monitoring for adverse effects associated with this medication are there any down sides to lasix surgery albumin and lasix for edema

ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน

AddThis Social Bookmark Button

ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน

ภาพข่าว "สงกรานต์หนองคาย" จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ประจำปี 2559 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งเวียดนาม ได้จัดพิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ASEAN-One Community” ที่อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม   โดยมีนายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานในพิธี และนายโอ กวง เล่ย เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ในฐานะประธานคณะกรรมการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ส่วนตัวแทนจากประเทศไทยมีนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และนายพินิตย์ ขุนทรง กรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการตัดสิน ขณะที่สื่อมวลชนของเวียดนามและอาเซียนเข้าร่วมทำข่าวอย่างคึกคัก

 

ผลการประกวดรางวัลภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ รางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานภาพ "สงกรานต์หนองคาย"เป็นภาพขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระใส กลับขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย ถ่ายโดยนายมงคลชัย ปัญญาตระกูล จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่งประกวดโดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ รางวัลที่ 2 ภาพ "เทศกาลแข่งวัวภูเขาประจำปีในทินห์ เบียน" ของนายเหวียน หู่ ดินห์ จากสมาคมนักข่าว จ.เกียนซาน ส่งประกวดโดยสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนรางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่ภาพจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินสดรางวัลละ 400 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย อีก 5 รางวัล ได้แก่ภาพจากเวียดนาม 4 ภาพ และ สปป.ลาว 1 ภาพ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ละ 200 เหรียญสหรัฐฯ

 

นายมงคลชัย ปัญญาตระกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ได้ขึ้นรับรางวัล และได้กล่าวขอบคุณสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนและสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด รวมทั้งสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่คัดเลือกภาพของตนเข้าประกวด รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของตนในการเป็นนักข่าว และการประกวดภาพอาเซียนเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของอาเซียน ภูมิภาคที่ประกอบด้วยความหลากหลาย ทั้งผู้คน ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แต่อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ และหวังว่าจะมีการจัดประกวดภาพอาเซียนต่อไปทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาคอาเซียน

 

ด้านนายพินิตย์ ขุนทรง กรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการจากประเทศไทย กล่าว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ต้องถือว่ามีผลงานภาพดีจริงๆ รอบสุดท้ายคัดเลือกเหลือ 30 ภาพ จากจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด 650 ภาพ จากนั้นส่งภาพไปให้กรรมการแต่ละประเทศพิจารณาให้คะแนน และส่งกลับไปให้กรรมการที่เวียดนามรวมคะแนน จึงประกาศผลการตัดสิน ภาพของไทยที่ได้รับรางวัลเป็นภาพที่ตรงกับเนื้อหาการประกวดและภาพถ่ายออกมาสวย มีมุมมองหลายมิติอยู่ในภาพ กรรมการหลายชาติชมว่า มองแล้วเห็นความรู้สึกของคนในภาพที่มาร่วมกิจกรรมและบรรยากาศ