cialis online pharmacy scams lowest price on presciption cialis for daily use 2018 lasix 20 mg pill what is the success rate of cialis daily is generic viagra from india as good as name brand
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าวเวียดนามจัดอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนเวียดนามสนับสนุนโดยซีพีเอฟ

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าวเวียดนามจัดอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนเวียดนามสนับสนุนโดยซีพีเอฟ

AddThis Social Bookmark Button

 

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าวเวียดนามจัดอบรมภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนเวียดนามสนับสนุนโดยซีพีเอฟ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่อาคารสมาคมนักข่าวเวียดนาม ในกรุงฮานอย ได้มีพิธีเปิดอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนเวียดนามขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association: TJA) และ สมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association: VJA) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

นายไม ด๊ก ล็อก รองประธานสมาคมนักข่าวเวียดนาม กล่าวว่า สมาคมนักข่าวเวียดนาม และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์ ความร่วมมือกันมายาวนาน ซึ่งทางสมาคมนักข่าวเวียดนามได้ทราบว่าทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดอบรมภาษาอาเซียนให้กับสื่อมวลชนไทยมาแล้วหลายภาษา และล่าสุดเพิ่งจะมีการจัดอบรมภาษาเวียดนามไป มีการส่งผู้สื่อข่าวที่ทำคะแนนดีที่สุด ๒ คน มาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในกรุงฮานอย เป็นเวลา ๑ สัปดาห์  จึงเป็นที่มาของการจัดให้มีการอบรมภาษาไทยให้แก่สื่อมวลชนเวียดนามขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า ๑๐๐ คน แต่ด้วยความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน จึงต้องคัดเลือกมาประมาณ ๒๕ คน

ในโอกาสนี้ รองประธานสมาคมนักข่าวเวียดนามได้แสดงความขอบคุณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และทางบริษัทซีพีเอฟ ที่ได้ให้การสนับสนุนจนเกิดโครงการนี้ขึ้นได้ และหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีแล้ว ผู้สื่อข่าวเวียดนาม ๒ คน ที่จะมีโอกาสได้ทุนไปฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทย จะได้ไปเรียนรู้การใช้ภาษา และวัฒนธรรมไทย และหากมีโอกาสก็อยากให้ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตนเคยมีโอกาสได้ไปเยือน เมื่อครั้งเป็นหัวหน้าคณะสมาคมนักข่าวเวียดนาม เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว รู้สึกประทับใจมาก โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นคนไทยหลายคนพูดภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เอง เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากสำหรับชาวเวียดนาม

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในที่สุดหลักสูตรภาษาไทยสำหรับสื่อมวลชนเวียดนามสามารถเกิดขึ้นได้ อันแสดงให้เห็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองสมาคมฯ ในด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนผู้แทนกันเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เกิดความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อกัน

ผู้แทนสมาคมนักข่าวฯ ได้ถ่ายทอดข้อความจาก นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวฯ คนปัจจุบัน ที่ส่งผ่านความระลึกถึงมายังผู้บริหารสมาคมนักข่าวเวียดนาม และร่วมแสดงความยินดีกับสื่อมวลชนเวียดนามที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมอบรมทุกคน โดยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษา พัฒนาศักยภาพ เพื่อการประกอบวิชาชีพตามหลักจริยธรรม และสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประชาชน และประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางต่อไป

นายวิรัตน์ บัวแย้ม รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (ภาคเหนือ) ซี.พี.เวียดนาม กล่าวว่า ซีพี เช้ามาที่เวียดนามตั้งแต่ยุคแรกที่เวียดนามเปิดประเทศ ในปี ๑๙๘๘ และได้จดทะเบียนเมื่อปี ๑๙๙๓ ภายใต้ชื่อ C.P. Vietnam Livestock Co.,Ltd ประกอบธุรกิจปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี ที่ผ่านมา ซีพีให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาท้องถิ่น เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรม และความคิด เช่นเดียวกันสำหรับสื่อมวลชน หากมีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้ว สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญยิ่งในบริบทประชาคมอาเซียน โดยก่อนหน้านี้ ทางซีพีเอฟที่ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชนไทย และมีผู้สื่อข่าวไทย ๒ คนมาฝึกปฏิบัติงานกับหนังสือพิมพ์ Nhan Dan และสถานีโทรทัศน์ VTV สำหรับผู้สื่อข่าวเวียดนามที่เข้ารับการอบรมภาษาไทยในครั้งนี้ ก็อยากเป็นกำลังใจตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเข้าใจคนไทย ได้รู้จักประเทศไทย ก็ต้องเรียนภาษาไทย และหลักสูตรนี้ก็จะมีทุนให้ไปประเทศไทยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ภายหลัง ๑๐ สัปดาห์ของการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับสื่อมวลชนเวียดนาม จะเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ คน จะได้รับทุนมาฝึกปฏิบัติงาน และดูงานในประเทศไทยเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารการเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย

 

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1854 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists