อบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists)” ปี 2560

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists)” ปี 2560 โดยมีนายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมอบรมจำนวน 28 คน สนับสนุนการอบรมโดย บมจ.ทรูคอปอร์เรชั่น