Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ครบรอบ ๖๓ ปี “Thai Journalists Association 63rdAnniversary” (ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘)

ครบรอบ ๖๓ ปี “Thai Journalists Association 63rdAnniversary” (ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘)

AddThis Social Bookmark Button

เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “นักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งมาเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๓ ปี “Thai Journalists Association 63rdAnniversary” (ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘) ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ผู้มาร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรสื่อ, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์, นักข่าว, นักธุรกิจ, นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2345 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn