Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้ง ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและสมาคม  ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก

และหาทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1294 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn