best brand of viagra is kamagra oral jelly ook voor vrouwen lasix 80 mg tablet expired kamagra oral jelly blue shield cover daily cialis
Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ นายกสมาคมนักข่าวฯ พบปะผู้บริหารซีพีออลล์ หารือการสนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้สื่อข่าว และสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

นายกสมาคมนักข่าวฯ พบปะผู้บริหารซีพีออลล์ หารือการสนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้สื่อข่าว และสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

AddThis Social Bookmark Button

 

นายกสมาคมนักข่าวฯ พบปะผู้บริหารซีพีออลล์ หารือการสนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้สื่อข่าว และสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายมงคล บางประภา เข้าพบปะหารือนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพีออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

ในการนี้นายกสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณ บมจ. ซีพี ออลล์ ในฐานะหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวฯ มาด้วยดีโดยตลอด และได้หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนไทยในด้านองค์ความรู้ เพื่อเป็นตัวกลางที่ดีในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงภารกิจด้านการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ ที่สมาคมนักข่าวฯ จัดให้แก่สมาชิก เช่น อบรม Data Journalism เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ การอบรมสร้างอาชีพต่างๆ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากซีพี ออลล์ คือการอบรมกาแฟสร้างอาชีพ โดยทางผู้บริหารซีพีออลล์แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนหากมีการจัดโครงการดังกล่าวอีกครั้ง นอกเหนือจากการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความรู้อื่นๆ ก็ยินดีให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่นสถานที่ อาหาร หรือเป็นตัวเงินเพื่อไปจ้างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเป็นต้น

นอกจากนี้ในวงหารือยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวที่เป็นพันธมิตรในประเทศอาเซี่ยน การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการระดมทุน โครงการสื่อมวลชนไทยเรียนรู้ประเทศจีน เป็นต้น


ในการนี้นายกสมาคมนักข่าวฯ ยังได้แนะนำคุณศิลป์ฟ้า ตันสราวุธ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำที่รับผิดชอบงานของสมาคมฯ โดยจะเป็นผู้ประสานงานหลักของสมาคมฯ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคล และองค์กรภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3066 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists