Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าวฯดูงานเขื่อนน้ำเทิน 2

สมาคมนักข่าวฯดูงานเขื่อนน้ำเทิน 2

AddThis Social Bookmark Button


นายมงคล  บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และคณะสื่อไทย เข้าชมโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ศูนย์ข้อมูล ห้องควบคุมเครื่อง และชมห้องวิจัยตรวจสอบสารเคมีและชีวภาพ ดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาข้อมูลเขื่อนต้นแบบการผลิตไฟฟ้าในสปป.ลาว ส่งขายไทย 90เปอร์เซนของกำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่่่งเป็นกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่่่ยนความสัมพันธ์สื่่่่่อมวลชนไทย-ลาว

 นายพุทธกร หลวงโยธา ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บ.ไฟฟ้าน้ำเทิน2 จก.ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์การเรียนสหกรณ์หนองบัวคำ เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจาก 16 หมู่บ้าน สร้างงานในการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผ้าไหมผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1210 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn