4พย52-“News Media In Transition”

AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประชุมระดมความคิดเห็น
“News Media In Transition”
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ตรงข้าม รพ. วชิระ
วิทยากร

คุณจักร์กฤษ    เพิ่มพูล
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ     
ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณรุ่งมณี  เมฆโสภณ
สื่อมวลชนอิสระ
คุณรัชนีวรรณ ฤทธิธรรม
Communication Planning Director
Index Creative village


ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3556 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists