Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓-“เนื้อหาที่ควรคุยในวิกฤตความขัดแย้ง”

ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓-“เนื้อหาที่ควรคุยในวิกฤตความขัดแย้ง”

อีเมล พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓-“เนื้อหาที่ควรคุยในวิกฤตความขัดแย้ง”
หน้า 2
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ 
“เนื้อหาที่ควรคุยในวิกฤตความขัดแย้ง ”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน   ๒๕๕๓      เวลา  ๑๓.๓o – ๑๕.๓o น.
ณ ห้องประชุม อิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

วิทยากร
พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
นายไพโรจน์ พลเพชร
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
นายวีระ  มุสิกพงศ์
ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.)

ผู้ดำเนินรายการ
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ที่ปรึกษาฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าว ฯ

เนื้อหาการเสวนา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดราชดำเนินเสวนา เรื่อง “เนื้อหาที่ควรคุยในวิกฤตความขัดแย้ง” สมาคมนักข่าว นำเสนอที่น่าสนใจดังนี้


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1032 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn